Hvad leder du efter?

Ridesport

StævnearrangørPropositioner
For at rytternes resultater kan godkendes som kvalificerende, skal propositionerne for alle danske stævner i military og terrænspringning være godkendt af militaryudvalget, ligesom der skal være benyttet de i reglementet foreskrevne officials.

Guided tour
Det kan ofte være svært at være tilskuer til et militarystævne, især hvis man ikke har kendskab til sporten. For at vise tilskuerne lidt om, hvad terrænspringning går ud på, kan man lave en guided tour på terrænbanen, hvor tilskuere kan blive fulgt rundt på banen mens de får en kort beskrivelse af terrænspringning generelt og sværhedsgraden ved de enkelte forhindringer.
Det er naturligvis vigtigt at få offentliggjort tid og sted for denne rundvisning. Ikke bare i stævnets program, men også meget gerne i lokalpressen.

Stævneradioer og ure
Militaryudvalget råder p.t. over 9 radioer og 5 ure (heraf 2 stempel-/tidtagerure).
Materiellet kan i stævneperioden udlånes til arrangerende klubber gennem stævnets teknisk delegeret. Udlånet er gratis.

Hesteambulance og dyrlæge
Det kræves at en godkendt hesteambulance er til stede på stævnepladsen under udholdenhedsridtet ved A-, B- og C - stævner. Det anbefales dog, at en hesteambulance er til stede under hele stævnet også ved D-stævner.

Klubberne er selv ansvarlige for at skaffe en ambulance. Der er ingen krav om, at det skal være DRF’s ambulance.

DRF’s hesteambulance kan udlånes ved henvendelse til:

Marlene S. Pedersen - Hviddingvej 20 - 8830 Tjele - 24 92 22 94 - hviddingvej@mail.dk 

Lejeaftale hesteambulance
 (pdf)

Dansk Køre Forbunds (DKF) hesteambulance (samme type som DRF’s) kan udlånes til militarystævner ved henvendelse til:

Niels Giversen, Kyringe ved Ringsted, telefon 20 93 69 29, hestemand@mail.dk

Ved udlån af DRF og DKF ambulancer afhenter/afleverer stævnearrangøren ambulancen efter aftale med udlåner. Udlånet er gratis for arrangører af military- og kørestævner.

Under terrænridtet, ved C-stævner og højere skal der desuden være en dyrlæge til stede.

Ryttersikkerhed
Ved A- og B-stævner skal der være en læge tilstede under udholdenhedsprøven. Ved C- og D-stævner skal der enten være en læge, en sygeplejerske eller en førstehjælpsuddannet tilstede under udholdenhedsprøven.

Downloads til stævnearrangører og officials
Militaryudvalget har udformet diverse manualer til stævnearrangører og officials: