Hvad leder du efter?

DRF

Program


Selve repræsentantskabsmødet starter kl. 13:30.

Her kan du se dagens program og læse mere ved at klikke på links i programmet:

Kl. 13:30-15:00  Rep. møde
DEL 1 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering

5. Optagelse af nye medlemmer:

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at godkende følgende nye klubber som medlem af DRF:

  • Lemvig Ponyklub (D11/13)
  • Lemvig Rideklub (D11/13)
  • Hadsund Voltige Klub (D14)
Kl. 15:00-15:30 Kaffepause  
Kl. 15.30   Uddeling af priserne Årets Klub, Årets Official samt DRF’s ærestegn 
Kl. 15:30-16:30 Rep. møde
DEL 2
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt