Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF uddyber svar til TV 2 i forbindelse med skjulte optagelser

Dansk Ride Forbund ønsker grundlæggende at skabe og være en del af en åben dialog med medier og andre interessenter. I forbindelse med TV 2’s skjulte optagelser hos Helgstrand Dressage, har DRF stillet op til interviews og ligeledes fået mulighed for at se og lytte til ca. 30 minutter, af TV2 udvalgte, klip fra de samlet set 200 timers skjulte optagelser. I forbindelse med et interview mellem DRF’s fungerende formand, Jakob Ravnsbo, og BT er TV 2 blevet opmærksomme på, at der imidlertid er opstået misforståelser, hvilket vi naturligvis ønsker at adressere og korrigere.


TV 2 Dokumentars redaktør, Ketil Alstrup, har bedt om uddybende svar på en række spørgsmål vedrørende TV 2’s optagelser og et tidligere udgivet interview mellem BT.dk og Jakob Ravnsbo. I interviewet citeres Jakob Ravnsbo bl.a. for følgende udtalelser: ”Jeg er ikke rytter, og det sagde jeg også til TV 2, da jeg så udsendelsen. Derfor bad vi vores dyrlæge om at kigge på det, og hun mente ikke, det var rollkur” samt ”De (red. optagelserne) var ikke så voldsomme, som TV 2 gav udtryk for i retten, men det lå uden for, hvad vores veterinærkonsulent mener, at Dansk Ride Forbund synes, er acceptabelt”.

TV 2 stiller skarpt på forskellene mellem Jakob Ravnsbo og veterinærkonsulents udtalelser. DRF finder spørgsmålene relevante, og ønsker at imødekomme den tvivl og de misforståelser, der er opstået på baggrund af disse.

Rollkur eller ej
Jakob Ravnsbo fejlciterede - grundet en misforståelse i tolkningen af den veterinærfaglige rapport - veterinærkonsulent Mette Uldahl for ikke have set bevis for benyttelse af rollkur-metoden i det fremlagte materiale fra TV 2, hvilket også lå til grund for det daværende svar til BT. Det er imidlertid blevet klargjort at DRF’s veterinærkonsulent mener, at der blev gjort brug af rollkur-metoder. DRF vil understrege, at uanset om ridningen på det viste materiale kategoriseres som rollkur eller ej, fremstår den som for forceret og voldsom, og er dermed i strid med DRF’s etiske retningslinjer. DRF har i den forbindelse bedt Andreas Helgstrand forholde sig til dette og indføre en række tiltag, som skal sikre den rette håndtering og management af hestene hos Helgstrand Dressage.

Uanset om de udvalgte klip er enkeltstående tilfælde, eller symptomatisk for den ridning der foregår, er det i strid med DRF’s etiske retningslinjer. Helgstrand Dressage har indført tiltag for at efteruddanne al personale og kontrollere, at lignende ikke forekommer fremadrettet.

Jakob Ravnsbo, understreger alvoren i det fremviste materiale, og uddyber: ”Der var tale om flere forskellige ryttere på billederne. Derfor rettede vi henvendelse til Andreas Helgstrand, i hans egenskab af direktør for Helgstrand Dressage, og bad om hans kommentarer. Det resulterede i et møde mellem Dansk Ride Forbund og Andreas Helgstrand, hvor vi fik stillet i udsigt, at der ville blive gennemført en række tiltag for at sikre, at ridning som det, vi så og hørte på klippene, ikke fandt sted.

Efterfølgende har Helgstrand Dressage oplyst, at der nu er indført regelmæssige eftersyn af alle hestene på stedet for at konstatere, om der er skader efter misbrug af sporer eller bid, ligesom mulighederne for at få audits fra eksterne myndigheder til at gennemgå hestene, undersøges. Det oplyses, at det overfor rytterne er indskærpet, hvordan ridning skal foregå, og der følges via ryttermøder. Derudover er der beskrevet en række andre tiltag, der er gennemført for at forebygge tilsvarende hændelser, hvilket også var helt nødvendigt.”

Blod efter brug af sporer og blod i mund
Jakob Ravnsbo er citeret for at udtale, at han ikke finder optagelserne ”så voldsomme, som TV 2 gav udtryk for i retten”. Denne udtalelse bygger på de udvalgte klip han blev forevist af TV2, hvor det ikke var muligt at konstatere blod i munden, eller mærker efter misbrug af sporer eller pisk. Det ændrer ikke på, at ridningen i videoerne fortsat ikke er i overensstemmelse med DRF’s etiske retningslinjer.

Sanktionsmuligheder
TV 2 efterspørger et uddybende svar på hvilke sanktionsmuligheder DRF har. DRF har sanktionsmuligheder ift. rideklubber, som er medlem af DRF, individuelle medlemmer, frivillige og ansatte, officials, medlemmer af bestyrelse, udvalg og distriktsudvalg, ryttere, ejere og brugere af heste, som deltager i arrangementer under DRF, arrangementer og arrangører heraf, hvis arrangementet afholdes i regi af DRF.

Dansk Ride Forbund har sanktionsmuligheder overfor de involverede personer, hvis de er medlem af en klub under Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbund har – ligesom vi kender det fra Folkestyret med en lovgivende og dømmende myndighed - skilt tingene ad. Det betyder, at det er bestyrelsen, der sørger for at vedtage regler og politikker, mens det tilkommer klageinstanserne, disciplinærudvalget og appeludvalget, at tage stilling til eventuelle overtrædelser af reglerne.

Der er, efter offentligheden blev bekendt med de skjulte optagelser lavet af TV 2, stillet spørgsmålstegn ved blandt andet Andreas Helstrands deltagelse ved EM i dressur. Hertil siger Jakob Ravnsbo: ”Det er et spørgsmål, der har været nøje drøftet i bestyrelsen; altså om optagelserne og den ridning der var forevist fra Helgstrand Dressage, var af en sådan karakter, at Andreas Helgstrand ikke kunne være med i landsholdstruppen.

Der er ikke tale om, at nogle er hævet over reglerne. Reglerne gælder for alle. Omvendt, er der også retssikkerhed for alle. Andreas Helgstrand optræder ikke på et eneste af videoklippene og efter det oplyste, optræder han slet ikke på de mange, næsten 200 timers optagelser, der er fra ridehallen. Omvendt har Andreas Helgstrand, som direktør i Helgstrand Dressage, det overordnede ansvar for, hvordan tingene foregår og hvordan hestene behandles. Efter TV2’s optagelser og DRF’s henvendelse kan han i hvert fald ikke være i tvivl om, at der er et problem, og at det problem skal løses.”

Du kan læse TV 2's spørgsmål og Jakob Ravnsbos svar her.

DRF sætter fokus på hvordan vi uddannelsesmæssigt, reglementarisk, administrativt og politisk, og i samarbejde med Dansk Rideinstruktør Forening og på tværs af hestesportsbranchen i Forum for Hestevelfærd, arbejder med at sikre og forbedre hestevelfærden i ridesporten. Læs vores artikelserie her: