Hvad leder du efter?

Nyheder

Ændringer i registrering af hestehold

Den 28. januar opdaterede Fødevarestyrelsen vejledningen for registrering af heste i forbindelse med kortere flytninger, da der har været uklarhed om tolkning af reglerne. Der er altså ikke tale om nye krav, men en konkretisering af de nuværende.


Konkretiseringen af kravene til registrering af heste betyder at:
Den ansvarlige for et hestehold skal føre fortegnelser over de flytninger, der ikke er omfattet af kravet om registrering i det Central Husdyrbrugsregister (CHR). Det vil sige, at det nu inkluderer de ikke-permanente flytninger uden bundgrænse.

Ikke-permanente flytninger kan f.eks. være ved deltagelse i konkurrencer og dyrskue, benyttelse af faciliteter udover det sted, hvor hesten står opstaldet og lignende. Det gælder altså så snart, en hest opholder sig i et andet hestehold.

Der er ikke nogen krav til udformningen af disse lister, så de kan føres, som den enkelte finder det lettest. Fortegnelserne skal opbevares i 3 år og kunne fremvises ved kontrolbesøg eller i forbindelse med smitteopsporing. Der skal fremgå registreringsnummer eller chipnummer for den pågældende hest, dato for flytning, samt CHR-nummer på det hestehold, hesten er flyttet til eller fra.

Fødevarestyrelsen har lavet skabeloner til brug for listerne, som frit kan benyttes.

I visse situationer kan enklere fortegnelser anvendes:

  • Hvis den samme hest besøger samme CHR-nummer frekvent, er der ikke krav om at notere dato, men blot angivelse af CHR på stedet.
     
  • Ved deltagelse i konkurrence, dyrskue eller lignende i Danmark, hvor deltagelsen fremgår af en startliste eller et katalog, skal der kun angives dato for deltagelse.
    (Her er det den arrangementsansvarlige som skal have en liste over alle deltagende heste. Listen kan f.eks. være en startliste fra et stævnesystem.)
     
  • Ved deltagelse i konkurrence, dyrskue eller lignende i udlandet, hvor deltagelsen fremgår af en startliste, skal der kun angives dato for deltagelse samt landekode for landet hvor stævnet afholdes.

Landsudvalget for Heste og SEGES Heste oplyser, at de ”vil, af hensyn til hestesektoren i Danmark, gå i dialog med de relevante beslutningstagere for at søge en bedre og mindre bureaukratisk løsning på området”.

Senest den 31. marts 2023 skal alle heste registreres i CHR.

Du kan læse mere om registrering af heste og hestehold i CHR på Fødevarestyrelsens hjemmeside her.