Hvad leder du efter?

Nyheder

Dan Boyter er eneste kandidat til formandsposten

Når Dansk Ride Forbund den 13. april i år samles med klubbernes repræsentanter ved det årlige repræsentantskabsmøde, er der lagt op til et fuldspækket program, hvor der både skal vælges tre nye medlemmer og en suppleant til bestyrelsen, men også en ny formand, idet den nuværende formand fratræder posten.


DRF’s bestyrelse har opstillet Dan Boyter som formandskandidat, og der er ved opstillingsfristens udløb ikke opstillet yderligere kandidater fra klubberne. Det betyder i praksis, at Dan Boyter officielt vælges som DRF’s nye formand ved årets repræsentantskabsmøde.

”Jeg ser det som en stor tillidserklæring, at jeg har fået den opbakning, jeg har, fra så mange forskellige dele af ridesporten – lige fra distrikter og klubber over andre bestyrelseskandidater til rigtig mange enkeltpersoner. Jeg er bevidst om, at den tillid forpligter. Selvom der ikke er andre kandidater i spil, vil jeg fortsat arbejde på at sikre den bredest mulige opbakning til min kommende rolle som formand. Jeg vil derfor lægge al min energi i at skabe en ny sammenhængskraft og forbundethed, som rækker lige fra det konkurrence- og eliteniveau, som Danmark er kendt for ude i verden, til de lokale rideklubber rundt om i landet,” fortæller Dan Boyter om sit formandskandidatur.    

Dan Boyter har været en aktiv del af ridesporten i mere end 30 år, især som springrytter på konkurrenceniveau og på eliteplan. Efter sin aktive karriere har han fulgt rideverdenen fra sidelinjen, men han lægger ikke skjul på, at han glæder sig til at vende tilbage til en endnu tættere relation til sit gamle bagland i sporten.

Besøger klubber og stævner

Med sin kommende formandstitel i sigte bruger han nu tiden på at besøge forskellige aktører i ridesporten og få en indsigt i det, der fylder hos medlemmerne. Han vil blandt andet besøge flere klubber, være at finde ved generalforsamlingen i distrikt 7, ved hingstekåringen i Herning og til udvalgte stævner, ligesom han mødes med bestyrelsen og får indblik i dennes arbejde.

For mig handler det først og fremmest om at lytte til ridesportens mange forskellige aktører - klubberne, rytterne, trænerne og ikke mindst de mange officials. Det er vigtigt for mig at være tæt på de muligheder og udfordringer, som ridesporten arbejder med lige nu, og koble den indsigt med nogle visioner for, hvad vi vil med sporten i Danmark. Vi står med en vigtig opgave i at skabe en tidssvarende kultur og en transparens, som kan sikre, at ridesporten har den fornødne opbakning og forståelse fra den omverden, vi er en del af,” siger Dan Boyter.    

Udover møderne med baglandet bruger Dan også tiden på at lære administrationens arbejde at kende, blandt andet ved at få indblik i forbundets forskellige samarbejdspartnere, de mange strategiske indsats- og arbejdsområder og ikke mindst forbundets aktivitets- og stævnestruktur, som er et af ridesportens helt centrale omdrejningspunkter.

I forhold til de øvrige bestyrelsesposter, er der også en spændende proces i gang. Med hele 12 kandidater til 3 bestyrelsesposter samt 1 suppleantpost er der masser af energi i luften, der blandt andet kulminerer ved de to kommende valgmøder i DISU-regi i henholdsvis øst og vest.