Hvad leder du efter?

Nyheder

Ny samarbejdsaftale mellem Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark skal udbrede og styrke dansk pararidning

Gennem det seneste års tid har Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark drøftet mulighederne for at udbygge det eksisterende samarbejde med det formål at udbrede og styrke pararidning i Danmark. Nu er den nye aftale vedtaget af begge parters bestyrelser, og pr. 1. januar 2022 træder den officielt i kraft. Læs mere om aftalen her.


New column

(Ridning ved Special Olympics Idrætsfestival 2018 i Helsingør - foto Lars Møller)

Fokus på udvikling og udbredelse
Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark har i mange år haft et formelt samarbejde, og pr. 1. januar 2022 udbygges og optimeres det samarbejde yderligere. Målet er først og fremmest at styrke rideklubbernes muligheder for at udbyde træning til pararyttere. ”Især udbredelsen af pararidning på klubniveau og på tværs af discipliner er en stor motivationsfaktor for os, for på den måde understøtter vi både klubberne, i og med de får mulighed for at tilbyde nye aktiviteter og dermed ramme en ny målgruppe, og samtidig gør vi ridesporten mere tilgængelig for ryttere med funktionsnedsættelse”, fortæller direktør i Dansk Ride Forbund, Morten Schram Rodtwitt.

Parasport Danmarks formand, John Petersson, glæder sig over samarbejdsaftalen, der skal skabe mere ligestilling, anerkendelse og inklusion i de danske rideklubber og ved de danske ridestævner og -cups. ”Når vi i endnu højere grad kombinerer de faglige kompetencer i vores forbund, skaber det bedre vilkår for pararidning i Danmark. Aftalen betyder, at personer med handicap eller særlige behov får lettere ved at finde et godt klubtilbud, hvor de kan udvikle og dygtiggøre sig”, siger John Petersson.

Det nye samarbejde løber foreløbig frem til 31. december 2024, og en samarbejdsgruppe bestående af direktør Ivan Løvstrup, elitechef Michael Møllgaard Nielsen og elitekonsulent Jonas Schmidt Christensen fra Parasport Danmark samt fra Dansk Ride Forbund direktør Morten Rodtwitt, klub- og sportschef Anne Silfwander og en kommende elitesportschef for dressur vil løbende vurdere og igangsætte initiativer og aktiviteter til gavn for den fælles målsætning.

Styrket talent- og elitearbejde
Samarbejdsaftalen skal også være med til at skabe endnu bedre vilkår for de pararyttere, der allerede er en del af eliten i Danmark. Det eksisterende setup med landstræner Astrid Gemal og holdleder Anette Bruun, der står bag flere store danske resultater i international paradressur, fortsætter, men Dansk Ride Forbunds nye elitechef for dressur vil fremover indgå i en ny sportslig gruppe sammen med Parasport Danmarks elitekonsulent og landstrænerteamet. De skal i fællesskab kigge ind i potentielle synergier de to forbund i mellem med henblik på at styrke og tegne retningen for talent- og elitearbejdet.

Nyt paraudvalg på vej
Med den nye samarbejdsaftale følger nedsættelsen af et nyt udvalg, som fremover bliver et fuldt integreret udvalg på linje med øvrige udvalg i Dansk Ride Forbund. Det vil dog fortsat også bevare status som idrætsudvalg i Parasport Danmark. Udvalget forankres i Dansk Ride Forbunds klub & sportsafdeling og vil komme til at samarbejde med forbundets øvrige disciplinudvalg om udbredelsen af pararidning i Danmark. Opgaveporteføljen vil omfatte både rådgivning, udvikling og praktisk opgaveløsning, og Special Olympics-ridningen for mennesker med udviklingshandicap vil være forankret i udvalget. Paraudvalget vil få tilknyttet en udviklingskonsulent fra Dansk Ride Forbund med ansvar for drifts- og udviklingsopgaver relateret til udvalgets arbejde. Udvalgsposterne vil blive slået op i nærmeste fremtid både på rideforbund.dk og parasport.dk. 

Arbejdet er allerede godt i gang
Selvom aftalen kun akkurat er underskrevet, er Dansk Ride Forbunds konsulenter allerede nu i fuld gang med at få inkluderet pararidningen i klubberne, dels gennem planlægning af klubbesøg med fokus på udbredelse på tværs af disciplinerne, og gennem opdatering og videreudvikling af den eksisterende mesterskabs- og turneringsstruktur på både elite- og breddeniveau. ”I praksis betyder det bl.a., at hhv. grad 1, 2 og 3 samt 4 og 5 ved DM i paradressur lægges sammen for at højne konkurrenceniveauet, og at vi arbejder på at udvikle en ny breddeturnering i paradressur, som skal bidrage til at inkludere, udvikle og dygtiggøre flere pararyttere”, fortæller Klub & Sportschef i DRF, Anne Silfwander.

Kontakt
Morten Schram Rodtwitt, direktør, Dansk Ride Forbund
mro@rideforbund.dk Tlf. 29 37 09 16

John Petersson, formand, Parasport Danmark jpe@parasport.dk Tlf. 20 40 39 60