Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF stiller skarpt på at sikre ryttere adgang til naturen

Ridning i naturen har altid været populært, og det seneste halve års corona-restriktioner har blot betydet, at endnu flere har bevæget sig ud i naturen til hest. I den forbindelse er det blevet mere og mere tydeligt, at vores adgang til naturen som ryttere desværre er på vej til at blive begrænset. Især den kommende natur- og biodiversitetspakke, som bl.a. byder på to nye naturnationalparker, flere indhegninger samt udsættelse af vilde dyr, udfordrer vores muligheder for at ride i naturen.


Mange af DRF’s medlemmer har med garanti fulgt debatten omkring de to kommende naturnationalparker i hhv. Randers og Gribskov Kommune, hvori der bl.a. skal opsættes flere indhegninger og udsættes vilde dyr – alt sammen for at beskytte den danske natur og styrke biodiversiteten. Derudover har endnu flere måske mødt diverse ’adgang forbudt’-skilte eller andre barrierer i naturen, som har forhindret dem i at komme videre på deres ridetur, på steder hvor de tidligere har kunnet ride uden forhindringer.  

I DRF kan vi selvfølgelig kun være enige i, at vi alle skal bidrage til at beskytte vores natur, men vi er ikke enige i måden, udfordringerne skal løses på, når det bliver på bekostning af både vores egne og en lang række andre idrætsforbunds medlemmer. Derfor sætter vi nu fremadrettet øget fokus på at sikre vores medlemmers fortsatte adgang til naturen.

DRF opruster med naturkonsulent
For at sikre vores medlemmer en så stærk og fokuseret repræsentation i debatten som muligt, har vi for nyligt tilknyttet Lars Bruun som naturkonsulent hos DRF. Som naturkonsulent varetager Lars DRF’s naturmæssige interesser og repræsenterer DRF i relevante samarbejdsrelationer. Det indebærer bl.a. deltagelse i møder med DIF, Naturstyrelsen (NST), Friluftsrådet samt andre relevante organisationer. Derudover står Lars fremadrettet til rådighed for DRF’s klubber og distrikter ift. rådgivning/vejledning på naturområdet generelt. Læs mere om Lars’ arbejde her.

Sådan arbejder DRF konkret
Igennem den senere tid har DRF samarbejdet –og deltaget i møder med Dansk Islandshesteforening, Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet på flere områder, ligesom der er løbende dialog med Naturstyrelsen både nationalt og lokalt. Fremadrettet kommer vi, i samarbejde med de øvrige organisationer og interessenter, til at igangsætte målrettede aktiviteter i distrikterne og i klubberne, som bl.a. indebærer hjælp til etablering af rytterlaug, der kan indgå i aktivt samarbejde med Naturstyrelsen omkring udfordringerne i de lokale naturområder. Sammen med bl.a. Friluftsrådet vil vi også levere information til klubberne om, hvordan de kan opnå lokal indflydelse f.eks. i kommunerne.

DRF og DI i fælles brev til miljøministeren
Seneste tiltag er et brev til miljøminister Lea Wermelin, som vi har skrevet i samarbejde med Dansk Islandshesteforening. I brevet synliggør vi en række udfordringer, som ryttere møder, når de færdes i naturen, og vi giver en række anbefalinger til at gøre naturen mere tilgængelig for hestefolket. Læs hele brevet her.

Også DIF råber vagt i gevær
Danmark Idrætsforbund er også en aktiv samarbejdspartner, når det kommer til adgangen til naturen. Bl.a. har DIF netop udgivet rapporten ”Idrættens adgang til naturen”, som sætter fokus på samtlige af DIF’s idrætsgrene, der oplever barrierer i naturen - herunder også ridesporten. Et af hovedpunkterne i rapporten er, at der rejses bekymring omkring infrastrukturen i vores natur, fordi der med den kommende natur- og diversitetspakke f.eks. vil komme flere indhegninger på tvær af veje og stier og flere vådområder, og det vil gøre det svært for et stort antal idrætsudøvere/motionister at passere. DIF foreslår på den baggrund yderligere dialog mellem de involverede parter, og det bakker vi i DRF stærkt op om.

Friluftsrådet bakker op om rytternes adgang
Også Friluftsrådet er en tydelig stemme i debatten, og senest har rådets formand, Niels-Christian Levin Hansen, skrevet et debatindlæg om netop adgangen til naturen, som han mener bør være en selvfølge for alle. Han gør det dog klart, at det bestemt ikke forholder sig sådan i dag, og derfor kommer han med en række konkrete forslag til regeringen i forbindelse med den kommende natur- og biodiversitetspakke, som bl.a. indebærer en ’hovedrengøring’ i eksisterende love og regler for færdsel og ophold i naturen, samt tre konkrete ønsker til adgangsforbedringer. Netop herunder finder man ’ligestilling af ridende med cyklende’, hvilket vil have stor betydning for alle ryttere, hvis det går hen og bliver en realitet.

Vigtigt projekt bidrager bl.a. med guidede rideture
Projekt Ridespor-Danmark er endnu et vigtigt element, når vi taler rytteres adgang til naturen. Projektet har fokus på ridning i naturen som en sund, aktiv og givende måde at opleve naturen på – for både hest og rytter. Gennem bl.a. udbydelse af guidede rideture har projektet til formål at synliggøre værdien og behovet for adgang til naturen og det åbne land. Se en liste over de kommende guidede rideture, som du kan tilmelde dig, her. Udover de guidede rideture leverer Ridespor-Danmark også kort over rideruter rundt omkring i Danmark – se kortet her.


Kontakt til DRF’s Naturkonsulent
Har du/I spørgsmål til ovenstående, kan DRF’s Naturkonsulent kontaktes via nedenstående informationer:

Lars Bruun
Naturkonsulent, DRF
E-mail: Lars.bruun@rideforbund.dk