Hvad leder du efter?

Nyheder

Vil I afvikle finale i Store Hestedag Cup?

Nu er det muligt for stævnearrangører, at byde ind på afvikling af Store Hestedag Cup finalen i 2024 og op til tre år frem.


Har din rideklub lyst til og mulighed for at afvikle finalen i Store Hestedag Cup? Så er det nu I skal sende jeres ansøgning. Finalen tildeles i op til 3 år efter nærmere aftale.

I 2024 afvikles finalen den 7.-8. september på Store Hestedag i Roskilde.

Som stævnearrangør skal I sørge for opsætning af terrænbanen samt forestå finaleafviklingen – herunder også træningen. Stævnearrangør booker og afregner med træner, mens DRF booker og afregner med de to stildommere, der skal dømme finalen.

På stævnepladsen forefindes ca. 5 terrænforhindringer, der tilhører Store Hestedag og som kan bruges i løbet af stævnet. Heriblandt også en vandforhindring.
Resterende terrænspring skal stævnearrangør sørge for at medbringe og opsætte.

Stævnearrangør modtager kr. 3000,00 i stævnetilskud til afholdelse af finalen.
Indskud for træning samt finaledeltagelse tilfalder stævnearrangør.
 

DRF og Store Hestedag sponsorerer følgende præmier:
Nr. 1: Æresdækken og roset
Nr. 2:+3: Underlag og roset

Derudover modtager alle finalister en finaleroset.
 

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen sendes pr. mail til: military@rideforbund.dk, og skal være os i hænde senest d. 15. april 2024.

Militaryudvalget vil herefter, i samarbejde med DRF’s administration, behandle de indkomne ansøgninger.
 

Svar forventes at blive offentliggjort primo maj.