Hvad leder du efter?

Nyheder

Resultatet af afstemningerne ved DRF's online Repræsentantskabsmøde er klar

Årets online Repræsentantskabsmøde er nu afsluttet, og samtlige afstemninger og valg er dermed gennemført. Det er første gang, Repræsentantskabsmødet har været afholdt online med live-afstemninger samt præsentationer, og vi vil gerne takke for deltagelsen og opbakningen. Her er alle resultaterne.


New column

Godkendelse af forbundets årsrapport
Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Optagelse af nye klubber
Alle 3 nedenstående klubber blev optaget som nye medlemmer af DRF med følgende stemmetal:

- Vestbyens Rideklub: 181 ja-stemmer
- Tarm og Omegns Rideklub: 185 ja-stemmer
- Vipperød Sportsrideklub: 172 ja-stemmer

Velkommen til Dansk Ride Forbund til alle 3 klubber. Se præsentationer af klubberne her.

Bestyrelsens fremsatte forslag om at omformulere vedtægternes §2 (formål)
Forslaget blev foreløbigt vedtaget med 170 ja-stemmer. Forslaget skal jf. vedtægterne også behandles på næste års Repræsentantskabsmøde, hvor det vil kunne vedtages endeligt. Læs den nye formulering her.

Årets Klubpris
Stevns Rideklub, Stutsborg Rideklub, Odsherred Rideklub, Frederiksværk Rideklub og Nordøstsjællands Rideklub var nominerede til prisen. Stevns Rideklub blev tildelt prisen som Årets Klub 2020. Stort tillykke til Stevns Rideklub! Se præsentationer af alle klubber her.

Valg af formand
Den siddende formand, Ulf Helgstrand, blev genvalgt som formand af bestyrelsen. Stort tillykke!

Valg til bestyrelsen
Der blev stemt om 3 vakante bestyrelsesposter for en 2-årig periode og 1 vakant bestyrelsespost for en 1-årig periode. Derudover var der 2 vakante suppleantposter for hhv. en 2-årig og 1-årig periode.

  1. Følgende 4 kandidater opnåede flest stemmer og blev dermed valgt ind som ordinære medlemmer:
  • - Ditte Bach Sørensen: 164 stemmer (2-årig periode)
  • - Jakob Blicher Ravnsbo: 150 stemmer (2-årig periode)
  • - Thomas Vogt Hansen: 149 stemmer (2-årig periode)
  • - Ulla Tørnæs: 139 stemmer (1-årig periode)
  1. Med 105 stemmer er Jakob Schou valgt som 1. suppleant (for en 1-årig periode)
     
  2. Lis Mølholm Juul er desuden valgt som 2. suppleant (for en 2-årig periode)

Bestyrelsen ser dermed således ud.

Valg til appeludvalget (2 ordinære pladser + 1 suppleantpost)
Alle de opstillede kandidater blev genvalgt:
- Carsten Lorentzen (ordinært medlem/formand)
- Lars Langhoff (ordinært medlem)
- William Kanta (suppleant)

Valg af revisorer
Nuværende revisor og revisorsuppleant fra statsautoriserede revisorer fra Ernest & Young P/S modtog genvalg og blev godkendt.