Hvad leder du efter?

Nyheder

Naturnationalparkerne: DRF og DI fortsætter dialogen med miljøministeren

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening mødtes mandag d. 17. januar virtuelt med Miljøminister Lea Wermelin til en fortsat drøftelse af rytternes adgang til naturen i de kommende naturnationalparker. Både DRF og DI understregede og uddybede de pointer, vi tidligere har fremført i diverse høringssvar til loven, og ministeren gav en status på processen omkring udpegningen af de næste 10 naturnationalparker.


New column

Mødet var initieret af Miljøministeren med henblik på at få ridesportens input til den fremadrettede proces om de kommende naturnationalparker, og invitationen blev vel modtaget hos DRF: ”Vores kerneopgave som idrætsforbund er at sikre vores medlemmer reel adgang til at udøve idrætsaktiviteter i naturen, og der ligger på nuværende tidspunkt en klar udfordring her, hvis der udsættes store græssere i naturnationalparkerne som planlagt - hvad end der er tale om kreaturer eller vilde heste. Derfor er det vigtigt for os at give vores besyv med undervejs i processen, og vi sætter stor pris på at blive inviteret med på råd af miljøministeren”, fortæller direktør i DRF, Morten Schram Rodtwitt.

DI’s formand, Susan Ulbæk, sætter ligeledes pris på inddragelsen fra ministerens side: ”Det var vigtigt for os at understrege, at vi forstår den overordnede problemstilling mht. biodiversitet, som naturnationalparkerne skal løse, men at vi er uenige, når det kommer til fremgangsmåden med hegning og udsætning af store græssere, som den bedste løsning. Det er de færreste, der vil bryde sig om at ride blandt vilde heste eller kreaturer. Med hensyn til den fremadrettede proces om de kommende naturnationalparker er det afgørende, at der gives tid nok til, at der kan sikres reel lokal inddragelse af brugere, at der foretages de nødvendige risikovurderinger, og at effekten på biodiversitet og klima klargøres. Når processen nu er bremset flere steder, er det jo for at give bedre tid til at samle interessenterne i de lokale områder og få diskuteret og overvejet mulighederne grundigt, så vi ender med konkrete, lokale løsninger, der giver mest mulig mening”, afslutter hun.