Hvad leder du efter?

Nyheder

Registrering af hestehold i CHR – det skal du vide

Som følge af EU’s nye dyresundhedslov skal alle, der holder heste, registrere sig i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) med det formål at gøre det lettere at opspore og inddæmme smitsomme sygdomme hos heste. Men hvad betyder det konkret, at man skal registrere sit hestehold, hvem er ansvarlig, og hvordan bærer man sig ad? Det kan du få svar på her.


New column

Hvorfor skal hestehold overhovedet registreres?
Registrering af hestehold er et vigtigt værktøj i arbejdet med at opspore og inddæmme sygdomme hos heste. Udbryder der alvorlige sygdomme hos heste i Danmark, vil det skade hele hestebranchen, begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande og bremse udviklingen af hestesporten som helhed. Derfor gælder kravet om registrering for alle hestehold, uanset om der er en enkelt hest eller flere hundrede på matriklen.  

Hvem skal registrere sig?
Alle steder, der holder en eller flere heste, skal registrere sig i CHR og føre liste over sit/sine hestehold. Med ’sted’ menes der en matrikel, og der kan godt være flere hestehold pr. matrikel – f.eks. hvis der både drives elevskole og privatopstaldning, hvor der vil være tale om to selvstændige hestehold. Det er den ansvarlige for hesteholdet – f.eks. gårdejeren – som er ansvarlig for registreringen, og man skal altså ikke foretage sig noget som almindelig opstalder/hesteejer.

Hvad skal registreres?
Helt konkret skal den ansvarlige for hesteholdet føre en liste over den eller de heste, der opholder sig permanent på stedet, og listen skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol fra Fødevarestyrelsen eller ved et eventuelt smitteudbrud. Med permanent menes der ophold, som varer mere end 30 dage. Følgende skal noteres på listen:

  • Hestens chipnummer og UELN
  • Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er kommet fra (hvis dette kendes)
  • Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes til (hvis dette kendes)

Hvad med stævnearrangører?
Kravet om registrering gælder også steder, hvor heste opholder sig midlertidigt som eksempelvis stævnepladser. Her er det dog nok, at stævnearrangøren/stedet er registreret i CHR og kan fremvise startlister som dokumentation for, hvilke heste der har opholdt sig på stævnepladsen på et givent tidspunkt.

Sådan registrerer du dit/dine hestehold
Som ansvarlig for et eller flere hestehold, skal du registrere dig på landbrugsindberetning.dk eller vi appen CHR, der kan hentes i både App Store og Google Play. Her kan du finde en videoguide til, hvordan du registrerer dig (scroll helt ned i bunden af siden). I løbet af 2022 lancerer Fødevarestyrelsen desuden en app, hvori man som ansvarlig for et eller flere hestehold kan føre sine lister digitalt.