Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF's repræsentantskabsmøde den 18. april på Hotel Scandic Kolding aflyses


Kontrakten med Scandic Kolding indebærer følgende vilkår for aflysning:

- Ved aflysning indtil 30 dage før (18. marts) refunderes 35 % af beløbet
- Ved aflysning indtil 10 dage før (8. april) refunderes 10 % af beløbet

Vi har imidlertid forhandlet os til en refusion på 40 %. Det har vi vurderet var mest økonomisk ansvarligt, fremfor at vente og risikere kun at få refunderet 10 % af beløbet ved aflysning primo april.

Bestyrelsen valgte i samme ombæring at udskyde det planlagte bestyrelsesmøde mandag 16. marts til mandag 6. april. På det kommende bestyrelsesmøde behandler bestyrelsen en række alternative løsninger hvorved de demokratiske handlinger, jf. forbundets vedtægter, kan gennemføres. Efter bestyrelsesmødet 6. april udsender vi yderligere information om dette.