Hvad leder du efter?

Nyheder

Arbejdsgruppe skal kigge på stævne- og reglementsstrukturen i voltigering

Voltigering i Danmark er en lille disciplin med mindre end 500 aktive voltigører – men ikke desto mindre virkelig dygtige voltigører. De danske voltigører måler sig nemlig med nogle af verdens bedste.


Dansk Ride Forbund har et ønske om at øge antallet af danskere der dyrker voltigering, og dermed udvide sporten generelt i Danmark, så vi også i fremtiden kan have udøvere med i toppen af verdensranglisterne. For at udvide sporten er der i løbet af de seneste tre år lavet flere indsatser som f.eks.:

  • Intensiv SoMe-indsats for at øge synligheden for og kendskabet til voltigering
  • Udvikling og afholdelse af træneruddannelse til integrering af voltigering i elevskolen
  • Etablering af mentorkorps som kan hjælpe nye udøvere i gang med sporten

Arbejdet er nu nået til det punkt, hvor der skal kigges på strukturen for, hvordan der afvikles og startes stævner på begynder- og letøvet niveau. Voltigering kan for nye virke som en omfattende og indviklet sport, og det kan være vanskeligt at forstå, hvad de forskellige klasser og niveauer indeholder. Desuden er der gennem tiden blevet tilføjet og justeret flere ting, for at få reglementet, og dermed stævneafviklingen, til at fungere så godt som muligt.

Nu trænger vi til at træde et skridt tilbage og spørge os selv: ”Hvad er det, voltigører på begynder og letøvet niveau skal have ud af at komme til stævne?”.

Derfor har DRF samlet en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra voltigeringsdisciplinen, som i samarbejde med DRF i løbet af 2023, skal forsøge at kigge på reglementet og stævnestrukturen. Formålet er at finde ud af, hvordan vi kan gøre det mere simpelt og let tilgængeligt at komme til voltigeringsstævner, uden at gå på kompromis med essensen og sjælen i sporten.

Arbejdsgruppens fokus
Arbejdsgruppens primære fokus kommer til at være F-, E- og D-niveau – Det vil sige sværhedsgrad 0 til 2. Målet er at gøre deltagelsen og afviklingen mere simpel med fokus på fem nøglebegreber:

  • Hestevelfærd
  • Sikkerhed
  • Udvikling
  • Tryghed
  • Fællesskab

Arbejdsgruppens opgave er at kigge på, hvordan nøglebegreberne på nuværende tidspunkt kommer til udtryk, og hvad der kan justeres, så de fremgår tydeligere. Desuden kigges der på, om det er muligt at lave en justering af organiseringen af, hvordan der laves konkurrencer på dette niveau, for at få mere konkurrence på tværs af niveauerne.

Arbejdsgruppen mødes fire til seks gange i løbet af 2023, og forventer at have justeringerne klar til næste års reglement, 2024. Undervejs i arbejdsprocessen inddrages relevante aktører fra sporten for at få input til arbejdet og de konkrete forslag.