Hvad leder du efter?

Nyheder

Strømlinede licenstyper- og priser: Her er svar på jeres oftest stillede spørgsmål

Vi får forståeligt nok en masse spørgsmål til de nye licenstyper- og priser, og vi har derfor svaret på de oftest stillede af dem herunder. Som altid er I meget velkomne til at ringe eller sende en mail til os, hvis I vil vide mere.


Hvorfor er der flere udgifter til officials ved B-stævner end ved C-stævner?
Med undtagelse af dressurstævner på B-niveau, hvor der ofte er tre dommere i stedet for en som på C-niveau, er der det samme antal officials (dommere, banebyggere og TD’ere) ved B- og C-stævner. Grunden til, at DRF alligevel har øgede udgifter til netop officials ved B-stævnerne er:

  • Officials der kan fungere ved B-stævner kræver mere uddannelse (dommer og TD’ere)
  • Ved en lang række B-stævner samt alle DRF’s mesterskaber er det nødvendigt at have to TD’er til stede. Enten pga. stævnets kompleksitet/omfang/længde eller for at sikre hestevelfærden f.eks. på opvarmningsbanen, samtidig med at der holdes opsyn andre steder på stævnepladsen. I langt de fleste tilfælde afholder stævnearrangøren kun udgifter til en TD pr. stævne.
  • Qua vores øgede fokus på at styrke hestevelfærden, har vi prioriteret at have en veterinærkonsulent til stede ved flere stævner og mesterskaber end hidtil, og det medfører øgede udgifter


Hvorfor hæver I priserne, når udgifterne til officials ligger hos stævnearrangørerne?
Det er helt korrekt, at der ligger en række faste udgifter til officials hos stævnearrangørerne. Derudover kan der være officials, hvor afregningen går gennem DRF, fx TD’ere til B-stævner. I praksis er det sjældent, at den aftale dækker TD’ernes realiserede omkostninger til honorar, kørsel, forplejning og evt. overnatning. I disse tilfælde er det DRF, der dækker differencen. Det samme gør sig gældende ved udvalgte turneringer, hvor udgifter til bl.a. dommere betales af DRF.

Hvad gør man, hvis man har købt en C-licens, men så senere i licensperioden finder ud af, at man gerne vil starte på B-niveau?
Hvis man indledningsvis har købt en C-licens, og i løbet af licensperioden på 12 måneder (fortløbende) finder ud af, at man har behov for en B-licens, vil man være nødt til også at købe en B-licens. Denne vil så naturligvis være gældende 12 måneder fra købsdato. Vi forstår godt problematikken i, at man på forhånd skal tage stilling til sine fremtidige behov. Hidtil har det været muligt at opgradere fra D- til C-licens, men ganske få har gjort brug af denne mulighed, så i den fremtidige licensstruktur er denne mulighed skrinlagt i forhold til udbyttet med fortløbende licens.

Gælder B-licensen også ved C-stævner?
Ja, B-licensen gælder til start ved alle nationale stævner på alle niveauer i alle discipliner.

Skal man have B-licens for at starte C-klasser ved et B-stævne?
Nej, hvis man starter C-klasser (uanset om det er til C- eller B-stævne), så kræver det blot en C-licens.

Gælder FEI-licens til både nationale og internationale stævner?
FEI-licens gælder til start ved internationale stævner i Danmark eller udland. Skal du både ride nationale og internationale stævner, skal du altså fortsat have både en FEI- og en national licens, ligesom det er tilfældet i dag.

Hvorfor skal der overhovedet være en D-licens?
Ligesom ved A-, B-, og C-stævner, benyttes der også officials, online stævnetilmelding- og resultatregistrering mm. ved D-stævner, og derfor er det ikke økonomisk realistisk ikke at have en D-licens. Vi er dog meget bevidste om, at prisen på en licens på D-niveau ikke må være for høj, og netop derfor har prisen været uforandret på 250 kr., siden licensen blev indført for tre år siden.

Relaterede nyheder:
Læs eller genlæs den oprindelige nyhed om de strømlinede licenstyper- og priser her.