Hvad leder du efter?

Nyheder

Ny Naturkonsulent er DRF’s stemme i natur-debatten

Som et led i DRF’s øgede fokus på at sikre rytternes fortsatte adgang til naturen, har vi oprustet med en naturkonsulent, som skal være DRF’s stemme i naturdebatten. Men hvad laver sådan en konsulent egentlig, og hvordan kan man som klub eller distrikt gøre brug af konsulenten? Det kan du læse mere om her.


Rytteres adgangen til naturen begrænses
Mange ryttere møder oftere og oftere ’adgang forbudt’-skilte eller andre barrierer i naturen, som forhindrer dem i at komme videre på deres ridetur, på steder hvor de tidligere har kunnet ride uden forhindringer, og flere steder omlægges ridestier til f.eks. MTB-spor, uden rytterne oplever, at de kan få indflydelse på beslutningen. Derudover etableres der naturparker rundt om i landet under devisen ’naturen forsvinder’, men det betyder desværre også, at der er udsigt til opsættelse af flere indhegninger og udsættelse af vilde dyr, som begge dele kan blive store udfordringer for rytternes færden i områderne. Vi kan selvfølgelig kun være enige i, at vi alle skal bidrage til at beskytte vores natur, men vi er ikke enige i måden, udfordringerne skal løses på, og derfor har vi oprustet med DRF’s egen naturkonsulent, som skal være vores stemme i natur-debatten.

Varetagelse af DRF’s interesser på naturområdet
DRF’s nye naturkonsulent, Lars Bruun, varetager vores interesser på naturområdet og repræsenterer DRF i relevante samarbejdsrelationer og fora samt til diverse møder. Overordnet set beskæftiger Lars sig med bl.a. at;

   - Koordinere og samarbejde med Dansk Islandshesteforening omkring Projekt Ridespor-Danmark
   - Arbejde aktivt for at for at sikre rytteres adgang til naturen
   - Udarbejde relevant materiale i forbindelse med f.eks. høringssvar, mødeforberedelse, kampagner osv.
   - Deltage i møder med bl.a. DIF, Naturstyrelsen (NST), Friluftsrådet, Dansk Islandshesteforening mm.
   - Yde rådgivning/vejledning på naturområdet til DRF’s klubber og distrikter 

Support til klubber og distrikter
Naturkonsulenten står til rådighed for både klubber og distrikter i form af både rådgivning omkring, hvordan man kan opnå lokal indflydelse i sin kommune, hvordan man engagerer sig lokalt i enten Friluftsrådet eller Naturstyrelsen, eller hvordan man etablerer et lokalt rytterlaug, som kan repræsentere de lokale ryttere i dialogen med netop Naturstyrelsen. Find Lars’ kontaktinformationer her.

7 facts om naturkonsulent Lars Bruun
1. Bor i Smørum ved København
2. Er selv rytter og rider til dagligt på en Oldenborger i Vestskoven (Albertslund)
3. Talsmand for Vestskovens Rytterlaug
4. Medlem af bestyrelsen i det lokale Friluftsråd for København Vest
5. Medlem af Naturstyrelsens brugerråd for Hovedstaden Vest samt Naturpark Amager 
6. Medlem af DIF’s nationale brugerråd for ryttere, MTB’ere og orienteringsløbere
7. Brænder for at sikre rytteres rettigheder til at færdes i de nationale skove på lige fod med andre brugere