Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF bakker op om SEGES

I går, den 2. februar 2023, kunne SEGES fortælle at der i forbindelse med kravene om registrering af hestehold, var kommet en konkretisering af reglerne for kortere ophold. Formand for Dansk Ride Forbund udtaler sig på Facebook og DRF bakker op.


Ulf Helgstrand, Formand for Dansk Ride Forbund, udtaler sig i forbindelse med konkretiseringen af kravene om registrering af hestehold:

Der stilles nu krav om at selv kortvarige flytninger af heste skal registreres af den besætningsansvarlige. Formålet er naturligvis at kunne begrænse smitte.

Jeg vil meget gerne være med til at gå med livrem og seler, hvis vi kan undgå smitte, men det gør vi ikke ved blot at ustandselig registrere, hvor hestene befinder sig i kortere eller længere tid.

Ingen besætningsansvarlige har interesse i at invitere heste til et miljø, hvor der er smitsom sygdom, men udgangspunktet i kravet er ikke tillid og fornuft, men snarere en kriminalisering af alle der flytter en hest.

Det er rigelig rettidig omhu at på mistanke om, eller konstateret udbrud af smitsom sygdom, at udbede registrering ud og ind i sådanne besætninger. Det giver mening, og vil heldigvis skønsmæssigt spare de ansvarlige for 99 procent unødigt arbejde i forhold til direktivet. Jeg bakker derfor fuldt ud op om SEGES, som ikke skal bebrejdes et pålæg fra et EU-direktiv, men som alene har pligt til at informere og rådgive på bedste vis.”

Formanden udtaler desuden, at han gerne deltager i debatter i relevante fora.