Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF’s TD’ere er helt centrale for hestevelfærden på stævnepladserne

Hvad er, skal og må en teknisk delegeret under Dansk Ride Forbund? Hvordan bliver man det og hvilke krav er der til rollen? Hvordan er de teknisk delegerede med til at sørge for hestevelfærden ved vores stævner? I Dansk Ride Forbund har vi mange forkortelser og egne ord, som vi flittigt gør brug af, så det er med at holde tungen lige i munden. Helt grundlæggende betyder TD ”Teknisk Delegeret”. En teknisk delegeret er DRF’s repræsentant ved stævner afholdt under Dansk Ride Forbund. Repræsentanten er stævnets øverste myndighed, og står for at sikre håndhævelsen af rideforbundets reglementer.


Ikke alt er beskrevet i reglementerne
Som TD skal man kunne læse, forstå og implementere DRF’s reglementer i praksis. Ikke alt er nævnt i reglementerne, og det efterlader plads til at den enkelte TD indimellem må tage stilling til hændelser ud fra en forståelse for reglementernes hensigt. Beslutninger skal begrundes med faglig viden og fremlagte oplysninger i enhver given situation. En TD må aldrig misbruge sin autoritet. Det forventes at den teknisk delegerede er i stand til at træffe upartiske beslutninger, upåvirket af hvem der er involveret og TD’erens egne relationer til de involverede.

TD’ere sørger for hestevelfærden er i orden
Dansk Ride Forbund udsteder regler og retningslinjer, og i den forbindelse har DRF et grundlæggende ansvar for, at føre tilsyn med, at disse overholdes. Reglementerne er til for at sikre fair sport for både heste og ryttere – herunder særligt at sikre hestevelfærden i sporten. En af de teknisk delegeredes fornemmeste opgaver er at understøtte DRF’s reglementer, herunder særligt at være hestenes talsmand. En TD gennemfører f.eks. hesteeftersyn for at tjekke for bl.a. mundsår og læsioner eller uregelmæssigheder på hestens krop, ligesom TD’eren holder skarpt øje med særligt opvarmningsbanerne, for at sikre at presset ikke bliver for stort for den enkelte hest. DRF arbejder med mulighederne for fremadrettet at øge indsatsen omkring hesteeftersyn og udbrede brugen af disse. Formålet med hesteeftersyn er at udbrede viden og sørge for, at alle heste i konkurrence er ”fit to compete”. Det er dog værd at huske, at det i sidste ende altid er rytterens ansvar, at en hest er ”fit to compete” - uanset om hesten har gennemgået et hesteeftersyn eller ej.

Som TD’er har man mange ansvarsområder og roller. Ved større stævner med opstaldning, skal den eller de teknisk delegerede f.eks. sørge for, at stævnekontrakten bliver overholdt, og det indebærer blandt andet, at der skal udpeges en staldansvarlig og føres tilsyn med de opstaldede heste. Ved lavere stævneniveauer agerer TD’eren hjælpende hånd til de mindre erfarne ryttere, forældre, stævnearrangører m.fl. Dansk Ride Forbunds teknisk delegerede uddannes løbende, og senest mødtes en gruppe teknisk delegerede til en workshop om hesteeftersyn ved DRF’s veterinærkonsulent Mette Uldahl. På nuværende tidspunkt er 8 B-TD’ere uddannet til at foretage hesteeftersyn, men der vil i løbet af 2024 blive uddannet endnu flere – også på C-niveau.

Sanktioner og ”dags dato-afgørelser”
Den teknisk delegeredes rolle er fremfor alt at være med til at uddanne og hjælpe ryttere, hesteejere osv. med at overholde DRF’s regler og retningslinjer. TD’eren bør altid starte med en venlig henstilling til, at den uhensigtsmæssige opførsel ophører. Vælger en person gentagne gange ikke at efterkomme TD’erens henvisning, vil det resultere i f.eks. en diskvalifikation. Der kan dog være tilfælde, hvor der er tale om en så grov forseelse, at det udløser en sanktion med det samme. Hvis der opstår en hændelse ved et stævne, hvor den teknisk delegerede og stævnejuryen er nødt til at reagere og sanktionere, er dette en ”dags dato-afgørelse”. Det betyder, at afgørelsen er endegyldig ved det pågældende stævne. Hvis du er uenig i afgørelsen, har du mulighed for efterfølgende at indgive en klage til DRF’s disciplinærudvalg – klagefristen er én uge fra kendelsen afsiges. En TD har pligt til altid at lave en indberetning, når der træffes afgørelser på stævnepladserne – uanset om det gælder hændelser på opvarmningen, fund ved hesteeftersyn eller lignende.

Hvordan bliver man TD?
Hvis du har et ønske om at blive uddannet til teknisk delegeret, kræver det en (mundtlig) aftale med DRF og en uddannelsesaftale med det distrikt, du er tilknyttet. I forbindelse med din uddannelsesaftale, vil du blive tilknyttet en mentor, som hjælper dig og viser, hvordan du udfører arbejdet. Du skal være minimum 25 år og have en heste- eller ryttermæssig baggrund samt gode kommunikative evner og formå at formidle reglementet på en ordentlig måde. Som TD-aspirant deltager du i relevante kurser, basiskursus, disciplinspecifikt kursus og officialsdage eller temadage for TD’ere samt en praktikperiode, inden du evalueres endeligt.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter til rollen som teknisk delegeret, er der allerede i januar 2024 basiskursus. Kontakt DRF via mail eller på telefon +45 78 71 26 30 for at blive indstillet til uddannelsen.