Hvad leder du efter?

Nyheder

Rettelse vedr. vakante poster i DRF’s bestyrelse

Ved årets repræsentantskabsmøde den 13. april 2024, skal der jf. DRF’s vedtægter besættes tre bestyrelsesposter for hver to år samt en suppleant for to år.


Da Jakob Ravnsbo har meddelt, at han trækker sig ved repræsentantskabsmødet, betyder det at 1. suppleant, Ditte Bach Sørensen, indtræder på den ledige plads i bestyrelsen for den resterende valgperiode på et år. Ligeså betyder det at 2. suppleant, Bo Gejl, indtræder som 1. suppleant for resterende valgperiode også for et år. Følgende bestyrelsesposter er dermed vakante:

  • Tre bestyrelsesposter for to år
  • En suppleantpost for to år (2. suppleant)

De nuværende tre bestyrelsesmedlemmer Helle Juul, Tina Callesen og Jørgen Mertz samt nuværende 2. suppleant Bo Gejl (gen)opstiller alle til de vakante bestyrelsesposter. I tilfælde af at Bo Gejl vælges til en af de vakante bestyrelsesposter, skal der også vælges en 1. suppleant for den resterende valgperiode på et år.