Hvad leder du efter?

Nyheder

Nye corona-anbefalinger til idrætsforeninger i områder med høj smitte

Den seneste tid har der været en del tale om mulige nye coronarestriktioner, men det er heldigvis kun endt med en række anbefalinger til idrætsforeninger i områder med høj smitte. Du kan finde en oversigt over de nye anbefalinger her.


New column

Fortsat ingen restriktioner for foreningsidrætten
Generelt er der ingen restriktioner for idrætsforeninger, og DGI og DIF opfordrer idrætsforeninger til fortsat at holde gang i alle aktiviteter. Foreningsaktiviteter, stævner, kampe mv. kan fortsat gennemføres med fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, også i kommuner og sogne med høj smitte. Alle idrætsforeninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Anbefalinger til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte
Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI udarbejdet et sæt anbefalinger på børn- og ungeområdet til idrætsforeninger i kommuner og sogne med høj smitte:

  1. Klæd om hjemmefra

I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

  1. Bed forældrene aflevere deres børn udendørs

Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.

  1. Hold afstand

Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

  1. Opdel aktiviteterne i mindre grupper

Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

 
Se her, om din kommune skal følge de generelle råd og regler eller anbefalingerne om smitteforebyggelse (scroll ned på siden)