Hvad leder du efter?

Nyheder

Ændringer i Brogaardens Kombi Cup

Efter at have afviklet de første kvalifikationer af Brogaardens Kombi Cup har DRF i samarbejde med Brogaarden kigget nærmere på bestemmelserne. Derfor er der per dags dato foretaget en række ændringer, således at cuppen åbnes op for flere ekvipager.


Brogaardens Kombi cup er en landsdækkende turnering i springning og dressur for ryttere på D-niveau. Indtil nu har cuppen været afholdt i hhv. LC2 i dressur og LE i springning. Fremadrettet åbnes der for flere klasser og niveauer i begge discipliner for at tilgodese turneringens målgruppe. Ændringerne gør det muligt for flere ekvipager at deltage i turneringen på deres eget niveau og dermed kvalificere sig til finalerne.

Flere muligheder for at ride stævner, der passer den enkelte ekvipage
Fremover kan ekvipager nøjes med at starte én disciplin pr. stævne, så man ikke behøver tage afsted to dage på samme weekend. Man kan fx ride dressur den ene weekend og springing den næste.  Det eneste krav for at kvalificere sig til finalen er,  at ekvipagen starter og gennemfører minimum én gang i hver disciplin inden finalen.  

Dressuren vil, ved de kommende kvalifikationsstævner, blive afviklet i en LC-LB-procentklasse, mens springningen afvikles som intervalklasser. For ponyer kan der springes mellem 20-60 cm (uanset kategori), mens hesteryttere kan springe mellem 50-80 cm. Turneringen er åben for ekvipager, som ikke har gennemført en klasse på C-niveau. OUT gælder i begge discipliner.

Pointtildeling
I forlængelse af de opdaterede bestemmelser vil ekvipager, som kun har deltaget i én disciplin ved et allerede afviklet kvalifikationsstævne få tildelt point efter de nye regler. Dog kræver pointtildeling, at der har været minimum to startende i den pågældende klasse.

Nye kvalifikationsmuligheder
Der vil blive oprettet nye kvalifikationsstævner i både øst og vest, så der bliver rig mulighed for at samle point til finalerne. Finalerne for Brogaardens Kombi Cup finder sted ved Store Hestedag og hos Silkeborg Rideklub i september 2023.

Du finder både de opdaterede bestemmelser og foreløbige stillinger for Brogaardens Kombi Cup på DRF’s hjemmeside.

Til stævnearrangørerne
DRF opfordrer stævnearrangører, som er interesserede i at afvikle kvalifikationsstævner til at rette henvendelse til go@rideforbund.dk. Der er mulighed for at afholde både en eller begge discipliner fordelt ved hvert stævne.