Hvad leder du efter?

Nyheder

Sexisme i ridesporten

Podcasten ”Hesteland” har, via sin egen undersøgelse, sat fokus på MeToo-sager i ridesporten. Undersøgelsen viser tydeligt, at der har været og stadig er problemer med grænseoverskridende og krænkende adfærd. Grænseoverskridende og krænkende adfærd, sexisme, chikane mv. er fuldstændig uacceptabelt – også i ridesporten – og alle ridesportens aktører og interessenter bærer et ansvar for at komme adfærden til livs.


DRF har igennem de seneste par dage stået for skud for ikke at ville tage ansvar og ”gøre noget”. Det har podcasten ”Hesteland” tydeligt givet udtryk for i deres seneste afsnit, en række opslag på de sociale medier og senest onsdag aften pi Go’ Aften Live på TV2. Det er ikke korrekt. DRF vil tage ansvar og iværksætte indsatser, der har til hensigt at oplyse, informere og forebygge grænseoverskridende og krænkende adfærd – hvilket ”Hesteland” blev orienteret om på et møde fredag 24. februar.

På mødet med ”Hesteland” blev DRF opfordret til at tage ansvaret for den grænseoverskridende og krænkende adfærd i hele ridesporten. Ridesporten består, ud over DRF og de ca. 420 medlemsklubber, som bekendt af en lang række organisationer, aktører og interessenter; private stalde, avls- og salgsstalde, stutterier, diverse avlsforbund, ridesportsmedier mv. Vi gjorde det klart for ”Hesteland”, at DRF’s jurisdiktion begrænser sig til de aktiviteter, der foregår i forbundets medlemsklubber og de mange stævner, som klubberne afvikler – her er DRF’s vedtægter, regler og bestemmelser gældende. DRF har ikke grundlag for og hjemmel til at regulere og sanktionere i forbindelse med sager og situationer, som forekommer i den øvrige del af ridesporten.  

I ”Hestelands” undersøgelse af MeToo-sager i ridesporten svarer 47%, af de 411 respondenter, at de har oplevet ”grænseoverskridende adfærd”. 17% (32) af dem svarer, at episoderne har fundet sted i en rideklub. Langt de fleste rideklubber under DRF arbejder løbende med at understøtte den gode adfærd blandt medlemmerne i dagligdagen. Ridesporten skal være tryg for alle at færdes i, og DRF vil, sammen med rideklubberne, selvfølgelig sætte yderligere fokus på at sikre den gode adfærd og samtidig informere om, ”hvad gør man, hvis man oplever grænseoverskridende og krænkende adfærd”, hvor kan man søge råd og vejledning, hvem kontakter man mv.

Hvad gør DRF så nu?

  • Vi har fokus på DRF’s medlemsklubber og klubbernes medlemmer.
  • Vi vil i den kommende tid informere klubbernes medlemmer om, hvilke muligheder de har, hvis de oplever ”grænseoverskridende adfærd” i forbindelse med klubaktiviteter, undervisning i klubben, stævnedeltagelse mv.
  • Fremadrettet vil vi i forbindelse med DRF’s udviklingskonsulenters besøg og samarbejde med klubberne spørge ind til, om klubbernes ledelse er bekendte med MeToo-sager og sikre at klubbernes ledelse er i stand til at håndtere evt. sager.
  • Vi vil, i samarbejde med Dansk Ride Instruktør-Forening, medvirke til, at der i Rideskolemanager-, Rideinstruktør- og Berideruddannelsen sættes yderligere fokus på ridesportens underviseres særlige ansvar for at sikre god adfærd (etisk og moralsk) overfor elever, kunder, kolleger og øvrige aktører i ridesporten.

Hvad gør du, hvis du oplever ”grænseoverskridende og krænkende adfærd” i ridesporten?

  • Sig fra overfor grænseoverskridende og krænkende adfærd!
  • Søg viden og information om, hvordan grænseoverskridende og krænkende adfærd forebygges, og hvordan situationer håndteres på ”Når grænser brydes”
  • Kontakt klubbens ledelse og del din oplevelse
  • Kontakt DRF og del din oplevelse
  • Har du behov for at være anonym, kan du gøre brug af idrættens whistleblowerordning, som varetages af advokatfirmaet Bech-Bruun

Grove tilfælde af grænseoverskridende og krænkende adfærd, sexisme, seksuelle krænkelser og overgreb skal politianmeldes.