Hvad leder du efter?

Nyheder

Kendelse fra DIF’s Appelinstans i sag om unødig og voldsom anvendelse af pisk

Fredag den 13. oktober afsagde DIF’s Appelinstans kendelse i sag nr. 10/2023; Klager mod Dansk Ride Forbund. Appelinstansen har taget stilling til hvorvidt en sag indbragt for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg den 26. marts 2023 udsættes grundet særlige omstændigheder.


Klager har appelleret DRF’s Disciplinærudvalgs kendelse til DRF’s Appeludvalg og herefter ligeledes appelleret Appeludvalgets kendelse til DIF’s Appelinstans. DIF’s Appelinstans stadfæster afgørelsen fra DRF’s Appeludvalg, med begrundelsen: ”En sigtelse af Klager for overtrædelse af dyreværnsloven afskærer ikke DRF’s Disciplinærudvalg eller Appeludvalg fra at behandle sagen i foreningsretligt regi”. Det betyder, at behandlingen af sagen ved DRF’s Disciplinærudvalg ikke skal udsættes.

Læs Disciplinærudvalgets kendelse her.

Læs Appeludvalgets kendelse her.

Læs kendelsen fra DIF's appelinstans her.