Hvad leder du efter?

Nyheder

Kandidater til DRF’s Appeludvalg

Jf. DRF’s vedtægter, skal der i år vælges tre kandidater til appeludvalget samt en suppleant. De fire repræsentanter for appeludvalget, hvis poster er i spil, genopstiller alle. Der er ved ansøgningsfristen ikke opstillet yderligere kandidater.


Følgende er på genvalg til appeludvalget ved årets repræsentantskabsmøde:

  • Henrik Tofte Olesen (nuværende medlem)
  • Pernille Nordskov (nuværende medlem)
  • Hanni Kasprzak (nuværende medlem)
  • Per Albæk Skjærbæk (nuværende suppleant)

Du kan læse mere om DRF’s appeludvalg på rideforbund.dk ligesom du finder al relevant information om årets repræsentantskabsmøde under menupunktet ”DRF” > ”Repræsentantskabsmøder” > ”Repræsentantskabsmøde 2024”.

Revisor og revisorsuppleant
Det samme gælder for posterne som hhv. revisor og revisorsuppleant, hvortil der heller ikke er opstillet yderligere kandidater ved opstillingsfristens udløb. 

Nuværende revisor og revisorsuppleant fra statsautoriserede revisorer fra Ernest & Young P/S genopstiller.