Hvad leder du efter?

Nyheder

Fortsat fuldt forsvarligt at afvikle udendørsstævner- og aktiviteter i Danmark

Fredag eftermiddag meldte det internationale rideforbund (FEI) ud, at forbuddet mod afvikling af internationale stævner i Europa forlænges frem til den 11. april grundet EHV-1-udbruddet i Spanien. I samme ombæring opfordrede FEI til, at også nationale stævner i Europa aflyses, men på baggrund af en grundig risikovurdering foretaget af DRF’s veterinærkonsulent, som bl.a. hviler på en yderst struktureret karantæneprocedure, finder DRF det på nuværende tidspunkt fuldt forsvarligt at fortsætte afviklingen af udendørsstævner- og aktiviteter som planlagt.


New column

Højt informationsniveau og skrappe karantæneregler
DRF’s Eliteafdeling har siden smitteudbruddets start været i tæt kontakt med alle danske ryttere, der siden 1. februar har været til stævner i Europa, herunder de særligt berørte områder i Spanien. De har alle fået tilsendt FEI’s officielle informationer omkring udbruddet og er blevet informeret om hvilke regler, der er gældende for hhv. hjemrejse og karantæne ved hjemkomst. Karantænereglerne indebærer, at alle heste, der kommer til Danmark fra andre lande i Europa, skal gå i 28 dages karantæne, og opstalder man sin hest sammen med andre heste, vil karantænen også gælde alle andre heste på ejendommen, hvor den pågældende hest er opstaldet. Derudover holder vi naturligvis øje med, at heste i karantæne ikke meldes til danske stævner og aktiviteter i den kommende tid, og skulle det ske, bliver rytterne kontaktet med det samme og får at vide, at de ikke må stille til start. De vil altså ikke kunne få lov til at møde op på stævnepladsen, og på den måde sikrer vi, at evt. smitte ikke bliver bragt med ud til danske stævner. DRF har fuldt overblik over alle de ryttere og heste, der er vendt hjem fra stævner i Europa siden 1. februar, og alle ryttere skal informere DRF om, hvor hestene er placeret i karantæne, samt om forekomst af symptomer på sygdom og testsvar fra laboratorietests.

Sådan forløber en karantæne
Karantænens dag 0 er datoen for hjemkomst fra udlandet. Hvis alle heste i en karantænestald er sunde og raske igennem hele karantæneperioden på 28 dage, vil karantænen ophøre efter dag 28. I karantæneperioden skal der tages temperatur på alle heste 1-2 gange dagligt, og der skal føres logbog over de enkelte hestes temperatur pr. måling. Hvis en eller flere heste derimod har tegn på feber, udviser utilpashed/nedstemthed, hoste, neurologiske symptomer (slingerhed/lammelse) eller på anden måde er unormale, skal de tilses af en dyrlæge, og DRF skal have besked. I sådanne tilfælde vil DRFs veterinærkonsulent kontakte den pågældende rytter/ ejer samt tilknyttede dyrlæge, og i fællesskab vil der blive fastsat en ny dag 0 for påbegyndelse af en 28 dages karantæneperiode. Dag 0 vil i det tilfælde være den dag, hvor alle heste i karantænen er raskmeldte. Der kan altså være forskel på, hvornår de enkelte grupper af heste i karantæne kan ophøre med at være i karantæne.

Styr på situationen i Danmark
På baggrund af DRF’s håndtering og karantæneprocedure, samt en tæt og konstruktiv dialog med alle implicerede ryttere/ejere mm., vurderer DRF’s veterinærkonsulent, at vi på nuværende tidspunkt i Danmark har så godt styr på situationen, at det fortsat er forsvarligt at afvikle udendørsstævner- og aktiviteter. Dog afhænger vurderingen i høj grad af, at de gældende karantæneregler bliver overholdt. Gør de ikke det, kan vi ikke længere kontrollere situationen, som vi kan på nuværende tidspunkt. Det vil betyde en ændret risikovurdering, som kan medføre nedlukning af udendørsstævner- og aktiviteter.

En vurdering, som hurtigt kan ændre sig
Hos DRF holder vi os konstant informerede om situationen både internationalt og nationalt, og risikovurderingen ift. afvikling af udendørsstævner- og aktiviteter revideres løbende. Vurderer vi, at situationen ikke længere er under kontrol, lukker vi naturligvis omgående ned for al stævneaktivitet for at undgå smittespredning.

 

Her samler vi løbende diverse relevante informationer om EHV1-udbruddet.