Hvad leder du efter?

Nyheder

Udtalelse om brug af heste i sport

I Dansk Ride Forbund har vi noteret os Det Dyreetiske Råds ”Udtalelse om brug af heste i sport”.


Det Dyreetiske råd, der har eksisteret siden 1991, har til opgave at følge udviklingen indenfor dyrevelfærd og ud fra en etisk vurdering rådgive fødevareministeren ved fastsættelse af regler om dyrevelfærd og etik. I forbindelse med Det Dyreetiske Råds udarbejdelse af ”Udtalelse om brug af heste i sport”, har både DRF’s formand Ulf Helgstrand og DRF’s veterinærkonsulent Mette Uldahl bidraget med viden og fakta.

Dansk Ride Forbund vil nu igangsætte en intern arbejdsproces, hvor vi forholder os til Rådets overvejelser og konkrete anbefalinger, lige som vi ser frem til at drøfte udtalelsen med branchens øvrige organisationer i Forum for Hestevelfærd.