Hvad leder du efter?

Nyheder

Afholdelse af digitalt Repræsentantskabsmøde 2020

Årets repræsentantskabsmøde måtte som bekendt aflyses pga. af Corona-krisen. Aflysningen skal dog ikke afholde os fra at gennemføre de vedtægtsmæssige demokratiske handlinger, for så vidt angår godkendelse af årsrapport, afstemning om forslag og klubpris samt div. valghandlinger. DRF har derfor indgået et samarbejde med Assembly Voting om at gennemføre årets repræsentantskabsmøde som et digitalt repræsentantskabsmøde via et online valg- og afstemningssystem.


Det digitale repræsentantskabsmøde 2020 vil finde sted i perioden 7. – 15. maj jf. tidslinjen nedenfor.

Det digitale repræsentantskabsmøde 2020 indeholder følgende handlinger:

1. Repræsentantskabets godkendelse af forbundets årsrapport (regnskab 2019) samt orientering om budget for 2020

2. Afstemning om bestyrelsens fremsatte forslag om afskaffelse af vedtægternes §6 Aldersgrænse (70-års reglen)

3. Valg til bestyrelsen (medlemmer og evt. suppleant)

4. Valg til appeludvalget

5. Valg af revisorer

6. Afstemning om optagelse af nye klubber

7. Afstemning om tildeling af klubpris 2020 


Tidslinjen for gennemførsel af årets digitale repræsentantskabsmøde ser ud som følger:

Mandag den 20. april

Alle dokumenter, præsentationer, forslag og kandidater på valg offentliggjort på rideforbund.dk

Alle klubber modtager via mail information om gennemførsel af digitalt repræsentantskabsmøde 2020

Onsdag 22. april – fredag 1. maj Høringsperiode – i denne periode har alle klubber mulighed for at fremsende spørgsmål og kommentarer til alle offentliggjorte dokumenter (rideforbund.dk). Spørgsmål og kommentarer sendes til bestyrelsen@rideforbund.dk
Torsdag 7. maj – fredag 15. maj Torsdag 7. maj fremsendes følgende til alle klubber: 

- DRF’s bestyrelses besvarelser på alle indkomne spørgsmål og kommentarer
- Mail fra Assembly Voting indeholdende information om valg- og afstemningsprocedure, information om den enkelte klubs antal stemmer samt login og password til valg- og afstemningsportalen
Deadline for afgivelse af stemmer til de forskellige valg og afstemninger er fredag 15. maj kl. 12.00
Senest onsdag 20. maj Resultaterne af de forskellige valg og afstemninger offentliggøres, så snart de foreligger og er blevet verificeret af en kontrolgruppe. Offentliggørelsen sker både via en direkte mail til alle klubber samt på rideforbund.dk.

Til at verificere valg- og afstemningshandlingerne samt resultaterne heraf, har bestyrelsen nedsat en kontrolgruppe bestående af en repræsentant fra DRF’s administration, en repræsentant fra DRF’s appeludvalg samt DRF’s dirigent Peter Schäfer. 


Al korrespondance foregår via mail til klubbens formand
Al korrespondance fra DRF til klubberne vedr. det digitale repræsentantskabsmøde sendes til klubbernes respektive formænd via den e-mailadresse, der er registreret på go.rideforbund.dk. Vi beder derfor klubberne om at sikre, at formandens kontaktoplysninger på go.rideforbund.dk er opdaterede. Kontaktoplysningerne kan opdateres ved at logge ind på go.rideforbund.dk med klubbens login og password, vælge ”bestyrelse” og opdatere kontaktinfo. Modtager man som klubformand ikke en mail den 7. maj, bedes man kontakte Maibritt Viffeldt på mv@rideforbund.dk, som vil sørge for evt. at få tilrettet mailadresse og/eller sendt ny mail afsted. 

I forbindelse med valg og afstemning har klubberne, jf. DRF’s vedtægter §9, stemmeret med 1 stemme for hver fulde 50 medlemmer. Hver klub har dog mindst 1 stemme. Hvorledes klubberne kan fordele deres stemmer ved de forskellige valg og afstemninger ved det digitale repræsentantskabsmøde fremgår af den digitale stemmeseddel, hvortil der er adgang via Assembly Voting fra torsdag 7. maj 2020. Alle klubformænd skal således være opmærksomme på, at man torsdag 7. maj vil modtage en mail fra Assembly Voting med information om, hvorledes afstemning og valg foregår, samt login og password til online-portalen.

Tildeling af ærestegn
En af de mere festlige begivenheder ved repræsentantskabsmødet er tildeling af Dansk Ride Forbunds ærestegn, der af bestyrelsen kan tildeles til personer, som har udøvet en betydelig indsats til fremme af ridesporten. Med aflysningen af det ”fysiske” repræsentantskabsmøde, og med gennemførsel af denne digitale udgave i 2020, har bestyrelsen besluttet at udskyde tildeling af ærestegn til repræsentantskabsmødet i 2021.   

Vi håber at alle, i denne udfordrende og meget anderledes tid, tager godt imod initiativet om at gennemføre et digitalt repræsentantskabsmøde i 2020, således at vi, på trods af Corona-krisen, sikrer vedtægternes demokratiske handlinger.