Hvad leder du efter?

Nyheder

Årets repræsentantskabsmøde finder sted 1. april i Middelfart

Husk at sætte kryds i kalenderen. Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde finder i år sted lørdag den 1. april 2023 på Severin Kursuscenter i Middelfart.


Dagens program består traditionen tro af en temaformiddag, og herefter følger selve repræsentantskabsmødet. Klubberne modtager programmet og den officielle indkaldelse via e-mail medio februar.  

Forslag fra klubberne, herunder kandidater til ledige poster som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal sendes til bestyrelsen senest 1. februar 2023. Forslagene sendes til bestyrelsen@rideforbund.dk

Alle forslag fra klubberne, samt alle forslag der tilstræbes fremsat af bestyrelsen, sendes til klubberne senest 1. marts 2023. Disse forslag offentliggøres også på rideforbund.dk 

Orientering om valg til bestyrelsen og appeludvalget 
Ifølge vedtægternes paragraf 7 skal der ved årets repræsentantskabsmøde vælges en formand, tre bestyrelsesmedlemmer og en førstesuppleant. Formand Ulf Helgstrand er således på valg, og de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år, er  

  • Jakob Blicher Ravnsbo 
  • Ditte Bach Sørensen  
  • Thomas Vogt Hansen 

Herudover er førstesuppleant Lis Mølholm Juhl på valg. 

Appeludvalgets medlemmer, der er på valg i år, er  

  • Carsten Lorentzen (formand) 
  • Lars Langhoff (medlem) 
  • William Kanta (suppleant)