Hvad leder du efter?

Nyheder

Afgørelse fra DRF’s appeludvalg om medicinering af hest ved DM 2023

Dansk Ride Forbunds appeludvalg har den 19. september 2023 truffet en afgørelse i sagen ”2023-02”; Dansk Ride Forbund (klager) mod Andreas Helgstrand (indklagede). Appeludvalget finder at indklagede, Andreas Helgstrand, har overtrådt DRF's Fælles Bestemmelsers punkt 23, idet der er sket behandling af hesten Jovian, som ikke på forhånd var godkendt af DRF's Veterinærkonsulent. Ekvipagen diskvalificeres fra den pågældende DM-klasse søndag den 4. juni 2023, og skal tilbagelevere modtagne præmier, samt modtager en bøde på 5.000 kr.


Af Dansk Ride Forbunds vedtægter §15 fremgår det at ”ingen medlemmer må deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl”. Sagen er dermed behandlet af Henrik Tofte Olesen, William Kanta og Lars Langhoff, med sidst nævnte som fungerende formand i nærværende sag, da appeludvalgets resterende medlemmer har erklæret sig inhabile.

Læs appeludvalgets kendelse her