Hvad leder du efter?

Nyheder

Høringssvar: Naturnationalparkerne skal være forenelige med både friluftslivet og dyrevelfærden!

Pr. dags dato er der frist for høringssvar til Miljøministeriets nye lov om naturnationalparker, og i den forbindelse har Dansk Ride Forbund – hhv. i samarbejde med Dansk Islandshesteforening og Forum for Hestevelfærd – været medafsender på to høringssvar til loven. Grundlæggende set mener vi, at det er positivt, at der arbejdes for at sikre en større biodiversitet i Danmark – men det må ikke blive på bekostning af hverken friluftslivet eller dyrevelfærden.


New column

DRF og DI: Friluftslivet er truet

I høringssvaret sammen med Dansk Islandshesteforening har vi primært fokus på rytternes fortsatte uhindrede og reelle adgang i de kommende naturnationalparker, og vi pointerer konkret;

  • at tiltaget om hegning bør bygges på et evidensbaseret grundlag, hvilket ikke er tilfældet i lovudkastet
  • at vores reelle adgang er hindret ved udsætning af heste og delvis hindret ved udsætning af kreaturer
  • at det er problematisk, at der lægges op til at give staten særstatus i dyrevelfærdsloven, hvorved staten undtages i §3 og §9
  • at der for hver enkelt naturnationalpark bør findes en lokal løsning i samarbejde med de mennesker, der bor i lokalområdet

Læs hele høringssvaret her.
 

Forum for Hestevelfærd: Vi må ikke gå på kompromis med dyrevelfærden

I lovudkastet fra Miljøministeriet er der beskrevet en ændring i dyrevelfærdslovens §§ 3 og 9 for heste udsat i naturnationalparker. Ændringerne skyldes, at man ønsker at fritage staten fra at fodre, drage omsorg og føre tilsyn med dyrene i naturnationalparkerne. Derfor fokuserer vi sammen med de andre parter i Forum for Hestevelfærd på følgende i vores høringssvar:

  • at lovforslaget er i strid med Dyrevelfærdslovens formål og hensigt
  • at der ikke bør være forskel på behandlingen af og omsorgen for dyr på statslige og private arealer
  • at man med lovforslaget i praksis vil acceptere en ringere dyrevelfærd, hvilket er yderst problematisk

Læs hele høringssvaret her.
Om Forum for Hestevelfærd
Forum for Hestevelfærd er en sammenslutning af relevante faglige organisationer, som alle har til hensigt at sikre og øge hestevelfærden i Danmark. Forum for Hestevelfærd sætter aktuelle emner på dagsordenen og udarbejder faglige fællesudtalelser med det formål at råde og vejlede, samt rette fokus på konkrete problemstillinger. Følgende organisationer er med i sammenslutningen: Den Danske Dyrlægeforening, Hestens Værn, Dansk Ride Forbund, Dansk Galop, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Varmblod, Dansk Islandshesteforening og Landsudvalget for Heste/SEGES.