Hvad leder du efter?

Nyheder

Dansk Ride Forbund skal have ny formand og næstformand

De seneste seks måneder har været en særdeles turbulent periode for ridesporten. For at give DRF’s bestyrelse de bedste forudsætninger for at udvikle og sikre ridesporten fremover, har både DRF’s formand Ulf Helgstrand og næstformand Jakob Blicher Ravnsbo meddelt, at de begge trækker sig på repræsentantskabsmødet den 13. april 2024.


Traditionen tro samles ridesporten om godt tre måneder, når det årlige Repræsentantskabsmøde afvikles. I år ser agendaen dog en smule anderledes ud end forventet, da der skal vælges en ny formand. Ulf Helgstrand har været formand siden 2003, og Jakob Blicher Ravnsbo har været bestyrelsesmedlem siden 2009 og næstformand siden 2021. Det er således mere end 35 års samlet, solid bestyrelseserfaring, der takker af og overlader tøjlerne til nye kræfter.

På baggrund af Ulf Helgstrands beslutning, går DRF’s bestyrelse nu i gang med at identificere egnede kandidater til formandsposten med afsæt i en opdateret funktions- og stillingsbeskrivelse for formandsposten.   

Jakob Blicher Ravnsbo har siden udgangen af september været fungerende formand under Ulf Helgstrands orlov, og om sin beslutning fortæller han: ”Det har været spændende, og til tider udfordrende, at være bestyrelsesmedlem i DRF. Jeg forventer, at vi er ved at være kommet ud på den anden side oven på nogle turbulente måneder, og derfor er det nu tid til at se fremad. I den sammenhæng vil jeg gerne gøre plads til nye kræfter i bestyrelsen, hvorfor jeg har valgt at takke af for denne gang”.

På DRF’s repræsentantskabsmøde den 13. april 2024 på Severin Konferencehotel i Middelfart skal der således vælges en ny formand samt fire ordinære medlemmer og en suppleant til DRF’s bestyrelse.

På Dansk Ride Forbunds vegne takker bestyrelsen Ulf Helgstrand og Jakob Blicher Ravnsbo for deres enorme engagement og indsats.

For yderligere uddybning kontakt venligst:

  • Næstformand, Jakob Blicher Ravnsbo på mobil +45 40 57 53 01
  • Direktør, Morten Schram Rodtwitt på mobil +45 29 37 09 16