Hvad leder du efter?

Nyheder

Udstyrskontrol ved DRF's mesterskaber

I de to forgange weekender har DRF’s teknisk delegerede (TD’er) samt veterinærkonsulent foretaget udstyrskontrol ved Agria DRF-mesterskaberne hos hhv. Ringsted Sports Rideklub, Hovgaard Rideklub og Sportsrideklubben. Især kontrollen hos Hovgaard har desværre givet anledning til en række usikkerheder og misforståelser omkring, hvad en udstyrskontrol er, hvad der ligger til grund for den øgede kontrolhyppighed, samt hvilke konsekvenser det har for ekvipagen fremadrettet, hvis DRF’s officials vurderer, at hesten/ponyen ikke er ’fit to compete’. Læs vores svar her.


Ved forrige weekends Agria DRF-mesterskaber i dressur for junior og young rider hos Ringsted Sports Rideklub blev der foretaget udstyrskontrol, som altid er en reglementarisk mulighed ved alle typer ridestævner. Her blev DRF bekendt med, at der desværre var flere heste, der havde sår i mundhulen. På baggrund af tilbagemeldinger fra stævnet vurderede vi, at der var behov for en prompte indsats fra vores side, og derfor prioriterede vi udstyrskontroller ved en række af de efterfølgende mesterskaber.

Ved Agria DRF-mesterskaberne i dressur for pony hos Hovgaard Rideklub i den forgangne weekend blev kontrollen så foretaget igen, og en række ponyer blev desværre ikke vurderet ’fit to compete’ af DRF’s veterinærkonsulent samt officials – i de fleste tilfælde pga. sår i mundhulen. Det betyder, at der er en udfordring, som vi er nødt til at have skarpt fokus på fremadrettet, men samtidig er det vigtigt også at huske på, at langt størstedelen af ponyerne kom fint igennem kontrollen, og det vidner heldigvis om, at problemet berører fåtallet frem for majoriteten. Vi er også overbeviste om, at alle til enhver tid har deres hests/ponys velbefindende i højsædet, og vi opfordrer til, at man opsøger professionel sparring, hvis man er i tvivl. Det betyder dog ikke, at vi i ridesporten ikke er forpligtet til at forsøge at komme problemet til livs.

En langsigtet indsats med fokus på hestevelfærd – men med behov for handling nu
Hestevelfærd er et absolut kardinalpunkt for DRF, og derfor kigger vi løbende på, om vi gør det godt nok, når det kommer til vores hestes ve og vel. Bl.a. derfor blev DRF’s bestyrelse i januar i år enige om, at vi i forbundets strategiplan frem mod 2030 skal have øget fokus på netop hestevelfærden, da den er et absolut grundvilkår for ridesportens eksistens, som vi kender den. På den lange bane har vi planer om en større indsats omkring hestevelfærd, som skal have til formål at oplyse og uddanne alle dele af ridesporten lige fra elevskolen til eliteniveauet, men da vi allerede nu ser et akut behov for at sætte ind, har vi altså besluttet at indføre udstyrskontrol ved flere af vores kommende mesterskaber. Der vil være enkelte mesterskaber, der ikke er omfattet af kontrollen, og det handler udelukkende om ressourcetilgængelighed og altså ikke om, at der er nogen discipliner/kategorier, som kontrollen er mere eller mindre relevant for. 

Disse mesterskaber vil være omfattet:

  • DM senior og DRF-mesterskab for junior og youngrider i springning (Uge 34) – Absolute Horses
  • DM senior og U25 i dressur (uge 36) – Equitour
  • DM senior og DRF-mesterskab for junior og youngrider i military (uge 39) – Copenhagen Eventing


Mere proaktiv tilgang fremadrettet
Fordi udstyrskontrollen ved stævnet hos Hovgaard Rideklub (og stævnet hos Sportsrideklubben for den sags skyld) blev planlagt i sidste øjeblik på baggrund af tilbagemeldinger fra stævnet hos Ringsted Sports Rideklub, kunne vi fra DRF’s side ikke være så proaktive i vores kommunikation/information, som vi gerne vil være. Vi informerede på forhånd om kontrollen via Equipe og informerede igen mundtligt på stævnepladsen, men fremadrettet ønsker vi at kunne være endnu mere proaktive i vores kommunikation/information både før, under og efter stævnet. Dog er det også vigtigt at understrege, at udstyrskontrol ikke er noget nyt fænomen, da DRF’s officials løbende laver udstyrskontrol rundt omkring på stævnepladserne. Konkret vil vi forud for de kommende mesterskaber, som er omfattede af kontrollen, udsende officiel information omkring udstyrskontrol via rideforbund.dk og Equipe samt opsætte fysisk information på stævnepladsen for at sikre et så højt informationsniveau som muligt.  

Vi har et fælles ansvar for at sikre hestevelfærden
På baggrund af de seneste weekender har vi konstateret, at vi har en udfordring, især i forhold til sår i mundhulen hos en række heste/ponyer, som vi er nødt til at tage hånd om. Det er vores ansvar som forbund at gå forrest og forsøge at højne informations- og vidensniveauet omkring hestevelfærd i hele ridesporten, så vi kan undgå disse situationer. Vi er dog samtidig af den klare overbevisning, at der grundlæggende set ligger et ansvar hos både rytter (evt. forældre, hvis der er tale om børn) og træner for at sikre sig, at hesten/ponyen er ”fit to compete”. Det omfatter f.eks. at være i stand til at tjekke, om hesten/ponyen har mærker/sår efter sporer eller har sår i munden – også inden man drager afsted til stævne. Det er derudover også rytterens eller forældrenes ansvar at læse og sætte sig ind i DRF’s reglementer. Har man gjort det, er man også bekendt med, at der kan forekomme udstyrskontrol (se Fælles Bestemmelser), samt på hvilket grundlag, man evt. kan blive diskvalificeret/bortvist. 

Vi kan ikke understrege nok, at vi bestemt ikke udfører disse kontroller for at udstille nogen eller for at afholde nogen fra at starte stævner. Vi har fuld forståelse for, at det kan være frustrerende at få at vide, at ens hest/pony ikke bliver vurderet ’fit to compete’, når man allerede er mødt op på stævnepladsen, men vi appellerer til en fælles forståelse for, at den højeste prioritet bør være hestenes/ponyernes velbefindende.