Hvad leder du efter?

Nyheder

Så er midlerne fra #aktivesammen-puljen fordelt

Den 6. juni var der deadline for ansøgninger til den pulje på 300.000 kr., som blev samlet ind, da vi var #aktivesammeniridesporten den 13. maj, og det endte med intet mindre end 109 ansøgninger i alt. Ud af disse endte 18 klubber med at modtage støtte, og fælles for dem alle var, at støtten kommer til at gøre en stor forskel for dem og deres evner til at rekruttere og/eller genaktivere medlemmer.


New column

Dét blev der søgt støtte til i år
Alle DRF-klubber kunne i år søge støtte fra puljen - det eneste krav var, at midlerne skal gå til aktiviteter/investeringer/tiltag, som har til formål at rekruttere nye medlemmer og/eller genaktivere nogle af dem, klubberne har mistet under corona-pandemien. Der kom rigtig mange gode, motiverede ansøgninger ind, og der var mange værdige formål iblandt. De klubber, der endte med at modtage støtte, har søgt om midler til bl.a.:

  • Køb af nye elevskoleheste
  • Køb af springmateriel/terrænspring
  • Køb af ponygames- og kæphesteudstyr
  • Opstart af nye aktiviteter såsom rytterfitness
  • Voltigeringsudstyr
  • Lydanlæg

Ændret vurderings- og fordelingsproces
Modsat sidste år, hvor DRF’s distrikter løftede den store opgave, det var at behandle alle ansøgninger, har det i år været DRF’s administration, der har læst og vurderet alle 109 ansøgninger op mod hinanden. Det har betydet, at de 300.000, som vi i fællesskab endte med at samle ind, er blevet fordelt ud fra én stor pulje af ansøgninger i stedet for pr. distrikt, som det var tilfældet sidste år. Formålet; at kunne sikre, at støtten ender der, hvor den kan gøre den absolut største forskel. Igen i år var det en svær prioriteringsopgave, fordi der var mange gode ansøgninger og formål iblandt, men det endte med at være disse 18 klubber, der fik tildelt støtte. Det er betydeligt færre klubber end sidste år, og det skyldes naturligvis til dels, at det samlede beløb i puljen var lavere i år, men i endnu højere grad at det gennemsnitlige støttebeløb pr. klub er væsentligt højere i år – netop for at sikre, at støtten gør en signifikant forskel. Eksempelvis har hele seks klubber fået mellem 20-30.000 kr. hver til investering i elevskoleheste.  

Opfølgning til efteråret skal inspirere andre klubber
Det overordnede formål med støtten til klubberne er, at de skal hjælpes til at foretage investeringer, som kan have en langsigtet indvirkning på deres evne til at rekruttere nye medlemmer eller genaktivere nogle af de tabte. Vi glæder os derfor til at følge med og se, hvilken betydning støtten får for de 18 klubber, og vi ser ligeledes frem til at formidle deres historier i løbet af efteråret til inspiration for andre klubber.

Tak til både sponsorer og deltagere 
I alt blev der indsamlet 300.000 kr. i forbindelse med #aktivesammeniridesporten, og det er takket være jer, som købte støtte-t-shirten, og ikke mindst alle vores sponsorer (se dem alle nedenfor) – tusind tak til jer alle!

 

New column