Hvad leder du efter?

Nyheder

Krænkende og grænseoverskridende adfærd er uacceptabelt

Krænkende og grænseoverskridende adfærd imellem ryttere, trænere og øvrige personer i og omkring DRF’s bruttogrupper, er i alle sammenhænge uacceptable. Der er ingen og har ikke været henvendelser om krænkelsessager i bruttogruppe-regi i nyere tid. Ingen af DRF’s nuværende landsholdsryttere eller ansatte i military er involverede i anklager om krænkelser.


DRF er via en tredjehåndsberetning gjort bekendt med, at der, angiveligt, foregår krænkende og grænseoverskridende adfærd i et specifikt privat miljø omkring en militaryrytter og træner. DRF har ikke, og har ikke haft, et samarbejde med den pågældende rytter og træner fra den omtalte henvendelse.

Dansk Ride Forbund opfordrer alle som har været eller bliver udsat for krænkende adfærd af enhver slags til at rette henvendelse til enten DRF’s ledelse, politiet eller gøre brug af DIF’s Whistleblowerordning.

DRF kan ikke handle på baggrund af f.eks. anden-, tredje- eller fjerdehåndsberetninger om krænkelser. Har du viden om eller kendskab til denne type hændelser, bør du opfordre den eller de involverede parter til selv at henvende sig til DRF, DIF eller politiet. DRF har ikke bemyndigelse til at henvende sig til parter, som ikke selv har henvendt sig til rideforbundet eller har givet samtykke hertil.

DRF’s administration og bestyrelse kan ikke tage stilling til skyldsspørgsmål i sager om krænkende adfærd mellem to eller flere individer, men bistår gerne med hjælp og vejledning til den videre proces. I DRF er det disciplinærudvalget, der er den dømmende instans i sager vedrørende overtrædelser af DRF’s vedtægter, Fælles Bestemmelser og reglementer. DRF har ikke hjemmel eller bemyndigelse til at sanktionere i sager, der foregår i privat regi. Grundlaget for, at DRF’s disciplinærudvalg kan behandle en sag, er at udvalget modtager en konkret indberetning/anmeldelse. På samme måde som i det civile retssystem er der behov for førstehåndsberetninger, dokumentation for krænkelsen, evt. vidner mv. DRF’s administration er altid behjælpelig med rådgivning om denne proces.

Dansk Ride Forbunds ledelse værner om sine ansatte, og forsøger så vidt muligt at være et skjold for disse mod urigtige anklager og situationer, hvor de ansatte risikerer at blive udstillet på et usagligt grundlag. Alle ansatte er frit stillet ift. udtalelser indenfor den almindelige tavshedspligt, som omfatter personfølsomme oplysninger og lign.

Der indhentes årligt børneattest på samtlige ansatte i DRF-bruttogruppe-regi. Netop derfor er det ekstra vigtigt at ofre for krænkelser foretager en politianmeldelse, for at sikre, at en evt. krænker bliver udelukket fra potentielle samarbejder med f.eks. DRF.