Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF’s udviklingskonsulenter er klar til at hjælpe netop jeres klub

Har jeres klub brug for sparring på de nuværende klubaktiviteter eller måske inspiration og hjælp til at få igangsat helt nye tiltag, så er DRF’s udviklingskonsulenter klar til at hjælpe jer. Her kan I læse mere om konsulenternes arbejde, få eksempler på nogle af de projekter, de pt. har fokus på, samt finde link til kommende webinarer, I kan deltage i.


New column

Klubberne i fokus
På et strategiseminar i starten af 2020 blev DRF’s bestyrelse enige om fire helt centrale strategiske indsatsområder, der skal danne grundlag for forbundets prioritering af ressourcer og indsatser frem mod 2030. Veldrevne og velfungerende rideklubber er en forudsætning for, at ridesporten kan blive ved med at udvikle sig og tiltrække samt fastholde både ryttere og frivillige, og netop derfor er rideklubberne – med fokus på drift, uddannelse og udvikling - vores overordnede strategiske pejlemærke frem mod 2030. Udviklingen sker naturligvis ikke af sig selv, og derfor har DRF siden starten af 2020 oprustet med hele tre udviklingskonsulenter (én er pt. på barsel, men er retur i starten af 2022), som bruger størstedelen af deres tid i dialog med- eller på besøg rundt omkring i klubberne med det klare formål; at give jer den sparring, rådgivning og support, I behøver, så I kan forløse jeres klubs potentiale bedst muligt.

Dedikerede udviklingskonsulenter, der tager udgangspunkt i den enkelte klub
Takker I ja til et besøg fra én af konsulenterne (det kan både være fysisk og via Teams), bliver der altid taget udgangspunkt i netop jeres situation, da vi ved, at der kan være stor forskel på behovene fra klub til klub, og derfor vil et besøg også altid inkludere en indledende snak om klubbens nuværende situation. Herefter kan konsulenterne f.eks. kigge nærmere på de aktiviteter, I allerede tilbyder, og eventuelt komme med sparring og forbedringsforslag, ligesom de kan give deres bud på, hvilke nye aktiviteter I kan overveje at implementere. Med sig har konsulenterne nemlig et hav af konkrete idéer, projekter og aktiviteter, som kan tilpasses den enkelte klub, og de hjælper jer naturligvis godt i gang, ligesom de efterfølgende tilbyder sparring via telefon eller opsamlende besøg, hvis I får behov for det. Lyder det som noget for jeres klub, så tag endelig fat i enten Karoline Kjemtrup eller Caroline B. Güldner. Find deres kontaktinformationer her.

Samarbejde med distrikterne til gavn for flere klubber
Vi har også god erfaring med at arrangere workshops for flere klubber ad gangen i samarbejde med distrikterne, for på den måde kan konsulenterne byde ind med deres input, ligesom I kan videns- og erfaringsudveksle klubberne imellem, og det kan have stor værdi, fordi det ofte er nogle af de samme problemstillinger, man oplever, men som man måske håndterer forskelligt.    

Fokus på voksenryttere, kæpheste, ryttermærker og meget mere
Konsulenterne arbejder løbende med flere forskellige projekter, men pt. er der især fokus på rekruttering og (gen)aktivering af voksne til ridesporten, implementering af kæphesteridning samt udrulning af de nye digitale ryttermærker og det opdaterede undervisningskoncept i elevskolen.

Hør mere på vores webinarer den 4. november
Tænker I, at det måske kunne være interessant for jeres klub at få besøg af én af vores udviklingskonsulenter, men vil I gerne høre lidt mere om tilbuddet samt de konkrete projekter og aktiviteter først, så vær med online, når vi holder webinarer den 4. november. Da det er meget forskelligt, hvornår man bedst har tid til at deltage i arrangementer som disse, holder vi både er webinar om formiddagen og om aftenen. Der er ikke krav om tilmelding – deltagelse sker blot ved at følge nedenstående links (kan kopieres og gemmes):