Hvad leder du efter?

Nyheder

Nye udvalgsmedlemmer i DRF’s disciplinudvalg

DRF’s disciplinudvalg består af frivillige ildsjæle. Medlemmerne udpeges og sidder herefter i to til fire år ad gangen. Det betyder, at der hvert år omkring årsskiftet opslås stillinger i henhold til rotationen i de enkelte udvalg.


Både nye kandidater samt siddende udvalgsmedlemmer kan søge de opslåede stillinger. Samtaler foregår i fællesskab mellem de enkelte udvalgsformænd og Klub- og Sportschefen. På baggrund af disse samtaler, indstilles kandidaterne til Dansk Ride Forbunds bestyrelse, hvor den endelige godkendelse sker på det første bestyrelsesmøde herefter.

Det betyder, at vi nu kan sige velkommen til både nye og ”gamle” udvalgsmedlemmer. Tak for interessen til alle ansøgere og velkommen til:

  • Susie Dannemand i Dressurudvalget (valgt for fire år)
  • Maiken Holm-Nielsen i Militaryudvalget (valgt for fire år)
  • Niels True i Springudvalget (siddende medlem, som er genvalgt for fire år)
  • Sabina Kjær Christensen i Distanceudvalget (siddende medlem, som er genvalgt for fire år)
  • Katrine Kent Frederiksen i Disciplinærudvalget (siddende medlem, som er genvalgt for to år)
  • Carsten Kassow i Disciplinærudvalget (valgt for to år)

Blandt de aktuelle frivillige stillinger, der i denne omgang var i spil, var også formandsposten i Multisportsudvalget. Her blev den siddende formand Eva Stæhr Iversholt genudpeget, og Eva besidder dermed stillingen i yderligere fire år.