Hvad leder du efter?

Nyheder

Ulf Helgstrand tager orlov som formand for Dansk Ride Forbund

Pr. dags dato tager Ulf Helgstrand orlov som formand for DRF. Han har siden 2003 været formand for Dansk Ride Forbund, og har dermed stået i spidsen for ridesporten i en lang periode, der har budt på både store udviklingstiltag og fantastiske sportslige resultater, men også store udfordringer.


På repræsentantskabsmødet i april 2023 blev Ulf Helgstrand på ny genvalgt som formand for endnu en periode på 2 år. Siden har det dog vist sig, at der i nogle af de vigtigste og tungeste temaer i bestyrelsens arbejde, for nuværende ofte opstår inhabilitet pga. familiemæssige relationer. Ulf Helgstrand har derfor tilbudt at fratræde som formand, men har, efter samråd med bestyrelsen, valgt at tage orlov som formand for DRF for at give bestyrelsen arbejdsro i de vigtige sager.

DRF’s nuværende næstformand, Jakob Blicher Ravnsbo, vil midlertidigt indtræde som formand.

For spørgsmål kontakt:

  • Næstformand, Jakob Blicher Ravnsbo