Hvad leder du efter?

Nyheder

Ny forsikringsordning til foreningerne

Alle rideklubber, der er medlem af DRF, har automatisk, via deres betalte medlemskab, en forsikringspakke, denne har indtil nu heddet ”Idrættens forsikringer”. Hovedformålet med Idrættens forsikringer er at holde klubberne, deres ansatte og frivillige skadesløse. Fra årsskiftet overgår ordningen til forsikringsmægleren Hansson & Partners i Kolding. Dækningen er uændret, men skader fra 2023 skal være meldt til Tryg inden nytår.


I de fælles forsikringer, som er tegnet af DIF og DGI, vil der fortsat være:

  • Ansvarsforsikring
  • Lovpligtig og supplerende arbejdsskadeforsikring
  • Rejseforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Psykologisk krisehjælp

Som noget nyt bliver de kollektive forsikringer betjent af en forsikringsmægler, nemlig Hansson & Partners, Kolding, som bliver bindeled mellem idrætsorganisationerne, foreninger og forsikringsselskaberne.

Hjemmesiden www.idraettensforsikringer.dk er lukket og bliver opdateret med alle nye informationer i løbet af den første uge af det nye år, hvorefter den igen vil være tilgængelig. Får I brug for at anmelde en skade i den periode, skal det ske gennem Hansson & Partners.

Ordningerne træder i kraft den 1. januar 2024 og gælder foreløbig i 3 år.

Du kan læse mere om forsikringsordningen på DRF's hjemmeside.

Kontaktoplysninger til Hansson & Partners:

Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Executive
Mobile: +45 28781890
cls@hanssonpartners.dk