Hvad leder du efter?

Nyheder

Endelig justering af licenspriser og opgraderingsmuligheder

Siden vi offentliggjorde nyheden om de nye licenstyper- og priser, har vi fået en del henvendelser og input fra jer, som vi naturligvis har taget til efterretning. Derfor har vi været tilbage til tegnebrættet og har kigget på, hvordan vi endnu en gang kan tilpasse licenserne, så vi tilgodeser så mange som muligt, samtidig med at vi når vores mål; at få gjort licensstrukturen så ensartet og logisk som muligt. Læs mere nedenfor.


Prisen på B-licens reduceres
Baggrunden for prissætningen på hhv. C- og B-licensen var helt grundlæggende et ønske om at fjerne ekstragebyrer på alle licenserne (generhvervelse og nytegning) og samtidig undgå at skulle hæve prisen på D-licensen, da vi ønsker at understøtte bredden bedst muligt. Vi er dog blevet opmærksomme på, at prisstigningen på B-licensen i værste fald kunne blive en utilsigtet barriere for nogen ryttere, og derfor har vi nu lagt os endeligt fast på nedenstående priser for 2021.  

  • B-licens (både junior og senior): 750 kr. (reduceres fra 900 kr.)
  • C-licens (både junior og senior): 600 kr.
  • D-licens: 250 kr.


Ny IT-løsning vil muliggøre opgradering af alle licenstyper – uden dobbeltbetaling!
På nuværende tidspunkt er det ikke IT-mæssigt muligt for os at tilbyde en automatisk løsning via DRF Go!, hvor man kan købe en decideret ’licensopgradering’ og dermed undgå midlertidig dobbeltbetaling. Men vi har sat gang i udviklingen og forventer, at den ligger klar senest 1. februar 2021, og løsningen vil naturligvis gælde alle licensniveauer. I mellemtiden kan I trygt købe jeres licens som vanligt via jeres Go!-profil, og vi forventer i den forbindelse, at der bliver åbnet op for køb af licens senest i løbet af uge 51. Som tidligere meldt ud ligger denne dato lidt senere i år pga. udviklingen af den fortløbende licens.

Oversigt over licenstyper og gyldighed pr. 1. januar 2021:

Type af licens Gyldighed Gyldighedsperiode
D-licens Gælder til start ved danske stævner på D-niveau samt alle niveauer i voltigering. 12 måneder fortløbende

C-licens

(inkl. D-licens)

Gælder til start ved danske stævner på D- og C-niveau i spring og dressur, samt alle niveauer i military og distance. 12 måneder fortløbende

B-licens

(Inkl. D- og C-licens)

Gælder til start ved alle danske stævner på alle niveauer i spring og dressur. 12 måneder fortløbende
FEI-licens Gælder til start ved internationale stævner i Danmark eller udland. Gældende kalenderår
Voltigeringslicens (enkelt og gruppe) (se D-licens) 12 måneder fortløbende