Hvad leder du efter?

Nyheder

Ændret sats for kørsel fra 1. maj

Med virkning fra 1. maj 2022 har Skatterådet hævet satsen for befordringsgodtgørelse – også kaldet kørselsgodtgørelse – for at imødekomme de stigende benzinpriser. Stigningen lyder på 19 øre pr. km.


New column

Ændringen betyder konkret, at udgifterne til erhvervsmæssig befordring/kørsel godtgøres med 3,70 kr. pr. km. i forhold til den nuværende sats på 3,51 kr. pr. km, hvilket svarer til en stigning på 19 øre pr. km. Ændringen træder i kraft pr. 1. maj og sker ikke med tilbagevirkende kraft.

Se den opdaterede, gældende sats her.

 

Læs evt. mere på Skattestyrelsens hjemmeside.