Hvad leder du efter?

Nyheder

Skal din klub deltage i Dansk Ride Forbunds Elevskole Cup 2021?

Så er der lagt propositioner op til næste omgang af Dansk Ride Forbunds Elevskole Cup, og der er dermed åbnet for tilmelding til den populære turnering, som løber fra marts til september. Deadline for tilmelding er den 1. marts 2021 kl. 12.00. Vi glæder os til at se så mange klubber som muligt!


Unik mulighed for klubbernes elevskoler
DRF Elevskole Cup er en landsdækkende turnering for elevryttere fra marts til september 2021. Cuppen giver elevskoleryttere en unik mulighed for at deltage i stævner hos andre klubber med elevhold, uden at klubben skal tænke på at skulle transportere elevhestene. Det er nemlig den stævneansvarlige klub, der står for at stille pony/heste til rådighed for de deltagende ryttere. Alle rideklubber under Dansk Ride Forbund, der har en elevskole, kan deltage. Rytterne skal selvfølgelig gå på elevskolen og modtage undervisning på elevskolehest/pony.

Sådan afvikles cuppen
Et hold består af fire ryttere. To ryttere rider LD1 (med tilpasninger) og to ryttere rider LC1 (med tilpasninger). Ryttere, der har deltaget i finalen i 2020, eller som ved hver pulje start har startet LB eller højere klasser (uanset stævne niveau) i dressur, spring eller military, kan ikke kan deltage i DRF Elevskole Cup. Elevhold tilmeldt Cuppen opdeles i puljer. Hver pulje af to-tre klubber/hold. Fordelingen sker med hensyntagen til klubbernes geografiske placering, og i forhold til de tre landsdele Øst-, Syd- og Norddanmark. Der rides stævne hos hver af klubberne i puljen, således at alle hold rider en gang hjemme og to gange hos en anden rideklub. Efter den første pulje, inddeles klubberne i nye puljer og rider en ny runde. Dansk Ride Forbund står for inddelingen af puljerne.

Nye programmer
På baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere deltagere er der foretaget nogle justeringer i programmerne. De nye programmer kan ses her.

Festlig finale for alle Elevskole Cup deltagere
Finalen i DRF Elevskole Cup afvikles i efteråret 2021. Dato og sted følger. Til finalen skal der ikke medbringes egne heste, men der vil blive stillet heste til rådighed, som er godkendt af Dansk Ride Forbund. Finalen afvikles over to dage, hvor hvert hold rider en gang pr. dag ved samme dressurdommer udpeget af Elevskoleudvalget. Alle hold, som har kvalificeret sig til finalen, kan medbringe en reserverytter.

 

Skulle forsamlingsforbuddet ikke gøre det muligt for os at afholde stævner, vil de tilmeldte hold selvfølgelig få besked om ny dato for turneringsperioden.

Tilmelding skal ske på e-mail elevskole@rideforbund.dk (angiv klubnavn, antal hold, kontaktperson, tlf. og e-mail)

Læs endnu mere om Dansk Ride Forbunds Elevskole Cup her.