Hvad leder du efter?

Nyheder

Status og håndtering af herpesvirus 1 pr. 26. marts 2021

Fælles status fra Dansk Ride Forbund, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Hest om forekomst og håndtering af smitsom sygdom i de danske hestebesætninger.


New column

Som mange er bekendte med, bliver der p.t. håndteret et meget stort udbrud af en meget aggressiv herpesvirus med neurologiske symptomer i flere europæiske lande. Udbruddet er startet i februar blandt springheste på en FEI stævneplads i Spanien, og har herefter bredt sig indenfor den europæiske ridehestepopulation og i Mellemøsten.

Dansk Ride Forbund har derfor stillet krav om, at alle heste som kommer til Danmark fra udlandet sættes i 28 dages karantæne og overvåges for udbrud af herpesvirus 1, inden de kan deltage i aktiviteter under DRF.

Nuværende status er, at der i to besætninger med hjemvendte heste er konstateret herpesvirus 1.Der er ikke konstateret smittespredning i Danmark i forbindelse med udbruddet i udlandet. Alle involverede besætninger står i karantæner, som giver løbende tilbagemeldinger til Dansk Ride Forbund.

Herpesvirus er en sygdom, som allerede er etableret i den danske population af heste, og som derfor løbende giver lokale mindre og større opbrud af sygdom. Lige nu er der således også en lokal besætning i Danmark, som oplever et aggressivt udbrud med neurologiske symptomer og dødsfald blandt hestene. Besætningen er i karantæne, og udbruddet af sygdom håndteres med besætningens dyrlæge. Det lokale udbrud har ingen relation til øvrige besætninger i karantæne, herunder heste hjemkommet fra udlandet. Der har været en evaluering af risikoen for smittespredning fra denne besætning, og der forventes ikke spredning fra besætningen.Derudover er der kendskab til mindre udbrud af smitsom sygdom i besætninger/rideklubber, som er håndteret i forhold sygdommens karakter og i henhold til vanlige principper for smittehåndtering.

Dansk Ride Forbund, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Hest opfordrer til, at alle følger de udstukne retningslinier for håndtering af smitsom sygdom.Nedenfor kan læses en genopfriskning af håndteringen af smitsom sygdom i de danske hestebesætninger.

Alle har et ansvar
Det væsentligste i håndteringen af smitsom sygdom er, at raske heste møder raske heste ved samlinger (stævner, væddeløb, kåringer, dyrskue, avl o.l.). Derfor gælder det til enhver tid, at man - jf. nedenstående oversigt - bør agere efter hvilken gruppering, man tilhører. Her er det vigtigt at understrege, at det kun er heste fra stalde/besætninger i nedenstående gruppe 1, der bør mødes med andre heste.

Gruppe 1: Raske stalde

 • Daglig observation af alle heste
 • Daglig temperaturtagning anbefales
 • Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåringer, dyrskuer, avl o.l.) bør man tage temperatur dagligt af alle heste i stalden fra 10 dage før, man tager afsted.

Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion

 • Symptomer kan f.eks. være hoste, snot eller feber
 • Karantæne 14 dage efter sidst raskmeldte hest
 • Isoler syge heste, så vidt muligt
 • Daglig temperaturtagning

Gruppe 3: Stalde med Herpesvirus 1 infektion

 • Karantæne minimum 3 uger efter sidst raskmeldte hest (p.t. skal alle heste hjemkommet fra udlandet i karantæne i 28 dage i forhold til deltagelse i Dansk Ride Forbunds aktiviteter)
 • Isoler syge heste, så vidt muligt
 • Temperaturtagning morgen og aften
 • Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden
 • Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden

Herpesvirus 1 er ikke anmeldepligtig, hvorfor myndighederne ikke opsamler viden om udbredelsen. Dansk Ride Forbund, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste har derfor etableret egen overvågning i videst mulig udstrækning. Vi opfordrer således hesteejere og dyrlæger til aktivt at give organisationerne besked med det samme, hvis man er i besiddelse af oplysninger om smitte med herpesvirus type 1, såvel nu som fremadrettet.  

En høj grad af ansvarlighed og åbenhed blandt alle hesteejere er nøglen til at undgå smittespredning.


Dansk Ride Forbund, SEGES og Den Danske Dyrlægeforening – Faggruppe Heste.