Hvad leder du efter?

Nyheder

DRF's repræsentantskabsmøde finder sted 13. april 2024 på Severin Konferencehotel

På årets repræsentantskabsmøde skal der vælges en ny formand for DRF. Herudover har nuværende næstformand, Jakob Blicher Ravnsbo besluttet at trække sig fra bestyrelsen ved repræsentantskabsmødet, hvilket betyder at der, udover en ny formand, skal vælges fire ordinære bestyrelsesmedlemmer samt én suppleant.


Dansk Ride Forbunds bestyrelse består af følgende personer, hvoraf formanden, fire ordinære medlemmer samt én suppleant er på valg ved årets repræsentantskabsmøde:

 • Formand Ulf Helgstrand
  (afgår uden for tur og der skal vælges en ny formand for 1 år)
   
 • Bestyrelsesmedlem Jakob Blicher Ravnsbo
  (afgår uden for tur og pladsen er vakant for 1 år)
   
 • Bestyrelsesmedlem Jørgen Mertz
  (afgår efter tur og modtager genvalg)
   
 • Bestyrelsesmedlem Tina Callesen
  (afgår efter tur og modtager genvalg)
   
 • Bestyrelsesmedlem Helle Juul
  (afgår efter tur og modtager genvalg)
   
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Jørgensen
  (er ikke på valg)
   
 • Bestyrelsesmedlem Thomas Vogt Hansen
  (er ikke på valg)
   
 • Suppleant Ditte Bach Sørensen
  (er ikke på valg, men opstiller som kandidat til ordinært bestyrelsesmedlem)
   
 • Suppleant Bo Gejl
  (afgår efter tur og opstiller som kandidat til både ordinært bestyrelsesmedlem og suppleant)

Følgende er på valg til appeludvalget ved årets repræsentantskabsmøde:

 • Henrik Tofte Olesen
   
 • Pernille Nordskov
   
 • Hanni Kasprzak
   
 • Per Albæk Skjærbæk

Jf. DRF’s vedtægter skal forslag, herunder kandidater til vakante bestyrelses- og udvalgsposter, der af klubberne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, tilstilles bestyrelsen senest 1. februar via e-mail bestyrelsen@rideforbund.dk.