Hvad leder du efter?

Nyheder

Fra og med 9. juni igangsættes stævner og aktiviteter

Siden den 11. marts, hvor Danmark blev lukket ned, har det ikke været muligt hverken at afvikle eller deltage i ridestævner eller lignende aktiviteter, og det har været til stor frustration for det meste af ridesporten – Dansk Ride Forbund inklusive. Som vi tidligere har fortalt, har den primære hæmsko været forsamlingsforbuddet på max. 10 personer og ikke mindst de mange forskellige fortolkninger af det, men efter vedholdende dialog med Rigspolitiet har vi nu endelig fået en ny tolkning af forbuddet, som er møntet på ridesporten konkret, og den åbner op for nye muligheder. Derfor glæder det os at kunne melde ud, at der åbnes op for stævner og aktiviteter i DRF-regi fra og med tirsdag den 9. juni.


Et stævne kan nu bestå af flere, individuelle arrangementer
Indtil nu har vi været begrænsede af, at et stævne blev betragtet som ét samlet arrangement, hvor der jf. forsamlingsforbuddet kun måtte deltage 10 personer totalt. Rigspolitiets seneste fortolkning (pr. 4. juni) er dog ændret til, at et stævne godt kan bestå af flere, individuelle konkurrencer/aktiviteter. Det formuleres nu således af rigspolitiet:

”Hvis arrangementet/begivenheden ikke er én samlet turnering mv., men derimod – også i realiteten – flere individuelle konkurrencer med maksimalt 10 tilstedeværende i hver (inkl. dommere, skrivere, deltagere, publikummer mv.), der holdes indbyrdes effektivt adskilt, så der er en reel overholdelse af forbuddet mod forsamlinger på mere end 10 personer, vil det efter omstændighederne ikke udgøre en overtrædelse af forsamlingsforbuddet. En sådan effektiv adskillelse mellem grupperne indebærer bl.a., at der ikke konkurreres på tværs af de forskellige individuelle grupper/konkurrencer. Derimod vil det ikke i sig selv være et problem, at dommere og skrivere deltager i flere af de individuelle konkurrencer, eller at f.eks. samme rytter deltager med to forskellige heste i to forskellige konkurrencer. Det afgørende er, om de enkelte konkurrencer med maksimalt 10 tilstedeværende er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere, der ikke indgår i en samlet turnering eller stævne.”

De endelige detaljer afhænger af myndighedernes udmelding
Det gældende forsamlingsforbud er således styrende for, hvor mange der kan deltage pr. klasse (inkl. dommere, skrivere, etc.). Der er som sådan ikke nogen grænse for, hvor mange forskellige klasser, der kan udskrives til et stævne, men den samme klasse kan ikke opdeles i flere grupper. Med det nuværende forsamlingsforbud på maks. 10 personer kan der således deltage maks. 10 personer (inkl. dommer og skriver) i en klasse, men fra og med på mandag vil det forhåbentlig lyde på et sted mellem 30 og 50 personer. Vi afventer Statsministerens udmelding, som forventes at komme i løbet af i dag fredag eller i weekenden, og følger op med en opdatering senest mandag formiddag. 

Den nye B-stævnekalender for spring og dressur er færdig
Mandag er vi også klar til at offentliggøre den nye B-stævnekalender, for mens vi har ventet på svar fra Rigspolitiet, har vi arbejdet målrettet på planlægningen, og kalenderen ligger nu blot og venter på at blive taget i brug. Som vi tidligere har meldt ud, har vi sigtet efter en B-stævnekalender, hvor så mange klubber som muligt får lov til at afholde stævner, så vi kan få gang i hjulene på tværs af sporten, og det håber vi på jeres opbakning til
Opdaterede stævnekalendere for stævner på C-, D- og E-stævner vil blive offentliggjort i distrikterne senere på måneden ligesom de opdaterede stævnekalendere i de øvrige discipliner. 

DRF er klar med anbefalinger til både arrangører og deltagere
Sammen med den nye stævnekalender og de sidste detaljer omkring forsamlingsforbuddet vil vi også dele vores anbefalinger til, hvilke forholdsregler man som hhv. stævnearrangør og deltager bør tage for at efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så man på forsvarlig vis kan afvikle og deltage i ridestævner. Det er vigtigt for os at understrege, at DRF ikke kan give officielle retningslinjer, for de eksisterer simpelthen ikke – vi kan udelukkende give vores bud på, hvilke forholdsregler vi mener, man bør tage.

Ansvaret ligger hos stævnearrangøren
Stævneafviklingen vil være underlagt Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger, og det er stævnearrangørens ansvar at sikre tilstrækkelig med skiltning, zoneopdeling, adfærdsregulerende markeringer mv. for at undgå, at flere personer, end forsamlingsforbuddet tillader, samles på samme sted. Overholdes forsamlingsforbuddet ikke, risikerer både deltagere og stævnearrangør en bødestraf fra politiet.  

Åbning af andre aktiviteter
Når der åbnes for stævner, betyder det også, at der åbnes for andre aktiviteter såsom ponymålinger, ridelejre etc., og at der nu er mulighed for flere deltagere ved f.eks. banetræning og programridning. I alle tilfældene vil de samme regler og retningslinjer naturligvis også være gældende. 

Vi er så glade for, at der endelig kan åbnes for stævner og aktiviteter igen, og selvom det bliver i en noget anden udgave, end vi er vant til, er vi sikre på, at det nok skal blive en stor succes, når blot ridesporten står sammen og løfter opgaven i fællesskab.