Hvad leder du efter?

Nyheder

Forskningsprojekt i bedre hestevelfærd for elevskoleheste skudt i gang

Dansk Ride Forbund står bag et forskningsprojekt, som skal kortlægge danske elevskolehestes livsvilkår og trivsel. Forskningsprojektet er støttet af QATO Fonden. Formålet med projektet er særligt at kortlægge hvad den rette indsats for at forbedre hestevelfærden er. Resultaterne for projektet skal bygge på undersøgelser af elevskolehestene, deres leveforhold og anvendelsen af hestene i elevskolerne. Forskningsprojektet udføres af DRF’s veterinærkonsulent Mette Uldahl og seniorforsker ved Århus Universitet, Janne Winther Christensen med hjælp fra DRF’s udviklingskonsulenter. Projektet løber fra 2023 til 2025, og det forventes, at resultatet af undersøgelserne er klar i løbet af 2024.


Tidligere i år fortalte DRF’s klub og sportschef Anne Silfwander om forskningsprojektet:Det er et område, hvor vi ved, at vi kan gøre en forskel for hestene med den rette indsats. Nu skal vi kortlægge, netop hvad den rette indsats er”. Men hvordan går man til veje med sådan en opgave og hvordan foregår indsamlingen af data til kortlægningen af indsatserne?

Hvordan foregår undersøgelserne?
DRF’s forskningsprojekt er skudt i gang og to af ti elevskoler har allerede nu taget del i undersøgelsesdelen af elevskolehestene og disses levevilkår. De udvalgte elevskoleheste gennemgår en klinisk undersøgelse, som på mange måder ligner en handelsundersøgelse – dog uden bøjeprøve. Alle lemmer tjekkes inkl. mund og ryg. Herefter mønstres hestene, mens de er udstyret med sensorer, der måler regelmæssigheden i deres bevægelsesmønstre. Hestenes udstyr kigges efter og tilpasningen af dette tjekkes, ligesom de hver især ses under ridning i alle gangarter på begge volter. Undersøgelserne af hestene filmes med henblik på senere analyse i forbindelse med den endelige rapport. Ligesom hestene selv undersøges, kortlægges også deres stald-, foder-, og foldforhold.

Hvem deltager i projektet?
De elevskoler der deltager i projektet, har lov til at være anonyme, hvilket betyder, at DRF ikke navngiver disse, men det er frit for elevskolerne selv at offentliggøre deres deltagelse i projektet. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i 10 forskellige elevskoler fordelt i hele landet samt dybdegående spørgeskemabesvarelser fra samtlige elevskoler i Danmark, som kan og vil deltage. Elevskolerne afspejler de forskellige typer af elevskoler der er i Danmark – dvs. at deltagerne er både mindre elevskoler, som drives af frivillige og bestyrelser, samt større elevskoler som drives af professionelle. Elevskolerne stiller hver især op med 6-10 heste, som de selv eller DRF’s veterinærkonsulent udvælger.

Kan vores elevskole også deltage og hvornår foregår besøgene?
De ti elevskoler som danner grundlag for de kliniske undersøgelser og optagelser er allerede fundet, men selve forskningsprojektet bygger i lige så høj grad på de spørgeskemabesvarelser de resterende elevskoler under DRF laver. Antallet af deltagere er med til at sikre kvaliteten af undersøgelserne og på sigt vil besvarelserne komme til gavn for samtlige elevskoler under DRF. Derfor er det utrolig vigtigt for os, at så mange som muligt deltager og indsender data om deres elevskole og elevskoleheste.

Besøgene foregår efter aftale med den eller de elevskoleansvarlige. Indtil videre har DRF besøgt og undersøgt forholdene hos to af de udvalgte 10 elevskoler. Undersøgelserne og optagelserne fra elevskolerne forventes at være færdige i slut december eller start januar, hvorefter arbejdet med at kortlægge og analysere resultaterne påbegyndes.

Vi håber, at I vil udfylde de to spørgeskemaer i elevskolehestenes tjeneste!

Udfyldelse af skemaer
Den eller de som udfylder spørgeskemaerne, skal have kendskab til elevskolehestene og elevskolen.

  • Første skema er et generelt skema om klubbens elevskoleheste og hestehold. Det tager ca. 10 minutter at besvare.
     
  • Andet skema er et individuelt skema for hver hest eller pony i elevskolen. Det tager 6 minutter at besvare pr. hest. Det er en god ide at have hestenes pas klar, da deres id-nummer skal oplyses.

Når skemaet er besvaret for en hest, vælges der ”Send”. Derefter åbnes linket med spørgeskemaet igen, og det udfyldes med informationerne om den næste hest. Dette fortsættes indtil alle heste er gennemgået.
 
Du kan holde pause mellem det generelle skema og hesteskemaerne, samt mellem de enkelte hesteskemaer. Noter blot for dig selv, hvilke heste der er besvaret for.

Første spørgeskema:
Generel information om klubbens elevskoleheste.

Klik her for at besvare spørgeskemaet.

Andet spørgeskema:
Information om de enkelte elevskoleheste (klik på link igen efter hver hest er afsluttet):

Klik her for at besvare spørgeskemaet.