Hvad leder du efter?

Nyheder

Information om CoolUnite

DRF har været i dialog med CoolUnite om muligheden for at indgå et samarbejde, med formålet at indsamle penge til en pulje, som DRF’s klubber kunne søge tilskud fra til at afvikle aktiviteter for syge og sårbare børn.


Det er desværre ikke lykkedes at nå til enighed om et koncept og samarbejde, der kan understøtte dette formål. DRF har forelagt CoolUnite, hvordan strukturen og arbejdsgangen er i forhold til tildeling og fordeling af stævneterminer - herunder distrikternes opgave og rolle. Vi ønsker ikke at tilsidesætte denne arbejdsgang i forbindelse med samarbejdet med CoolUnite. En tilsidesættelse af denne arbejdsgang vil både udfordre samarbejdet om stævneplanlægning på tværs af distriktsgrænser, og skævvride konkurrencen om rytterne imellem klubberne.

DRF vurderer, at CoolUnites mål om antal deltagende ekvipager, der bidrager til indsamlingen pr. år, er decideret urealistisk i det koncept, DRF er blevet præsenteret for. Den administrative indsats for DRF, som samarbejdet forudsætter, skal naturligvis stå mål med det beløb, der potentielt kan indsamles og føres tilbage til klubberne - det er ikke tilfældet i det præsenterede koncept.  

CoolUnite Cup er ikke i samarbejde med DRF
Det står naturligvis DRF’s klubber frit for at indgå et samarbejde med CoolUnite, med henblik på at indsamle penge til syge og sårbare børn. I den forbindelse er det dog vigtigt at understrege, at CoolUnite Cup ikke kategoriseres som et ”DRF-stævnekoncept”.

Godkendte propositioner ændres ikke
Da ”CoolUnite Cup” ikke afvikles i samarbejde med DRF, understøtter DRF’s administration ikke ændringer i allerede godkendte propositioner med henblik på at tilføje ”CoolUnite Cup” og muligheden for at tilkøbe en ”CoolUnite-klasse” på Go!  

Betaling for en ”CoolUnite-klasse” køres ikke via Go!
Det vil ikke være muligt for rytterne at betale for en ”CoolUnite Cup-klasse” på Go! på allerede godkendte propositioner. CoolUnite Cuppen vil derfor ikke fremgå som en særskilt del af stævneafregningen.