Hvad leder du efter?

Nyheder

Det skal du vide om de nye digitale ryttermærker, der snart går i luften!

Tilbage i november måned offentliggjorde vi vores planer for en revitalisering og digitalisering af ryttermærkerne, som fremadrettet bliver forankret i undervisningen ude i elevskolerne. Nu er der ikke længe, til de digitale ryttermærkeprøver går i luften, så derfor har vi herunder summeret op på, hvad du skal vide om det nye koncept.


New column

Det nye ryttermærkekoncept opsummeret
Kort fortalt er antallet af ryttermærker skåret ned fra 5 til 3, og indholdet er blevet opdateret og justeret, så stoffet matcher elevernes aldersniveauer og evner. De gamle undervisningshæfter er erstattet af helt nye fagplaner for hvert enkelt mærke, ryttermærkeprøverne er blevet gjort digitale, og eleverne får fremadrettet både en fysisk ryttermærkenål og et digitalt ryttermærke-badge på deres Go!-profil. Også når det kommer til selve ryttermærkeundervisningen, er der sket ændringer – vi lægger nemlig op til, at den fremadrettet med fordel kan udføres af underviserne i elevskolerne. Fordi vi tror på, at uddannelsen af eleverne sker kontinuerligt, er målet, at ryttermærkeundervisningen skal strækkes over en længere periode samt være mere praksisbaseret, så eleverne får knyttet teori til både hestehold og ridning i praksis. Det kan f.eks. gøres ved, at ryttermærkeundervisningen bliver en integreret del af elevskoleskoleundervisningen. På den måde vil eleverne nemlig have bedre forudsætninger for at lære og forstå stoffet, da de får mulighed for at udøve teorien i praksis. ”Nytænkningen af ryttermærkerne sikrer, at elever i landets rideklubber løbende opnår viden og praktiske erfaringer med sikker omgang med heste. Samtidig styrker de tilegnede færdigheder både elevernes selvbevidsthed og deres glæde i de daglige aktiviteter i stald og på ridebanen. Det er simpelthen både mere sikkert og også sjovere, når man har viden om, hvorfor heste reagerer som de gør - og man samtidig kan agere rigtig i de forskellige situationer”, fortæller Ditte Louise Weldingh og Stine Nielsen fra arbejdsgruppen bag det opdaterede ryttermærkekoncept.

Find inspiration i fagplaner og lektionsbeskrivelser allerede nu
Snart åbnes der officielt for de nye digitale ryttermærkeprøver, og indtil da kan du som underviser med fordel kigge ind i de tilhørende materialer, som bl.a. rummer fagplaner for hvert ryttermærke, hvori temaer og læringsmål for det pågældende mærke er tydeligt beskrevet. På den måde kan du være helt sikker på, hvad eleverne skal kunne på hvilke niveauer. Udover fagplanerne har vi udviklet lektionsbeskrivelser ligeledes til hvert ryttermærke, hvori du kan få konkret inspiration til, hvordan du kan integrere ryttermærkeundervisningen i den daglige elevskoleundervisning. ”Målet har været at gøre det så simpelt som muligt at forankre mærkerne i undervisningen ude i elevskolerne, og derfor har vi brugt mange ressourcer på at udvikle både fagplaner og lektionsbeskrivelser. På den måde understøtter vi også elevskolernes udvikling og hjælper dem med at uddanne rytterne bedst muligt inden for især sikkerhed og hestevelfærd,” fortæller DRF’s direktør Morten Schram Rodtwitt.

Ingen betaling og rabat på D-licens
Endnu en ny ting ved de opdaterede ryttermærker er, at de er gratis – både for klubber og elever. Derudover får alle elever, der har taget og bestået en ryttermærkeprøve, tilmed 50% rabat på deres D-licens, hvis de køber licensen inden for max et år efter, at prøven er taget, og det er der en god grund til: ”Sikkerhed og hestevelfærd er jo absolut grundlæggende værdier og fokusområder for Dansk Ride Forbund, og netop derfor er det vigtigt for os at understøtte ryttermærkerne mest muligt, fordi de sikrer, at man allerede som ny rytter på en elevskole bliver introduceret til sikkerhed og faglig viden om både ridning og hestehold generelt. Derfor var det vigtigt for os, at prisen ikke blev en afgørende faktor for, om man tager mærkerne eller ej,” fortæller Morten Schram Rodtwitt.

Oplagt mulighed for elevskolerne
Også elevskolerne kan få gavn af det nye ryttermærkekoncept, fordi det giver jer mulighed for at styrke elevskoleundervisningen og dermed blive mere attraktive over for både eksisterende og nye medlemmer. Dorte Paludan fra DRF’s elevskoleudvalg fortæller: ”Vi håber meget, at ryttermærkerne med den tilhørende undervisning i fremtiden vil komme til at indgå i holdundervisningen på alle elevskoler i landet, da vi så vil stå med nogle nye generationer af veluddannede ryttere, med stor forståelse for hesten og dens egenskaber. Det vil give grobund for endnu større sikkerhed og hestevelfærd, specielt hvis ryttermærkerne kobles sammen med de nye klubcertificeringer. Samtidig er ryttermærkerne også gode markedsføringsredskaber, fordi elevskolerne bl.a. kan reklamere med, at ryttermærkerne er gratis for alle elever” afslutter hun.

 

Læs meget mere om ryttermærkerne samt find fagplaner og lektionsbeskrivelser her.