Hvad leder du efter?

Ryttermærker

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse, som rideklubber kan udbyde til ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse. Nedenstående tabel viser de temaer, der gennemgås i ryttermærkerne på de forskellige niveauer:


Om ryttermærkerne
Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau. De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Opgradering pr. 1. januar 2021
For at imødekomme, at uddannelse af ryttere er noget, der sker kontinuerligt, ønsker Dansk Ride Forbund, at ryttermærkeundervisningen skal foregå over en længere periode end hvad det tidligere har været, samt være mere praksisbaseret, så eleverne får knyttet teori til både hestehold og ridning i praksis. Således har ryttermærkerne fra 2021 fået en opgradering, så fagstoffet matcher elevernes evner og aldersniveau. Elevskolerne kan nu integrere ryttermærkeundervisning i elevskolen, hvor ryttermærkeundervisningen kan strække sig over en længere periode. Eleverne vil dermed kunne opnå et højere læringsniveau omkring fagstoffet, da de får tid til at udøve teori i praksis, samt større mulighed for gentagelse og repetition. Derudover giver ryttermærkerne elever såvel som elevskoleunderviser en rød tråd at følge i undervisningen og sikrer, at eleven får en fyldestgørende uddannelse.

Online ryttermærkeprøve
Ryttermærkerne tages i kontinuerlig rækkefølge, og hvert enkelt ryttermærke afsluttes med den tilhørende ryttermærkeprøve, der tages online efter indstilling fra underviseren. Du kan læse mere om de online ryttermærkeprøver her.

Interesseret i ryttermærkerne? 
Flere klubber har allerede afholdt ryttermærkeundervisning samt ryttermærkeprøver og er derfor parate til at gå i gang med det at tilbyde de opdaterede ryttermærker på egen hånd, mens andre klubber måske har brug for mere støtte og rådgivning i forbindelse implementeringen af ryttermærkerne i elevskolen. Uanset hvad jeres udgangspunkt er, kommer DRF’s konsulenter meget gerne på besøg hos jer i klubben, hvor vi vil være behjælpelige med hele processen vedrørende implementeringen af ryttermærkerne i elevskolen – alt fra tanke til implementering i praksis.

Hvis du/I kunne tænke jer at tilbyde ryttermærker i klubbens elevskole, er I meget velkomne til at anvende både de nye ryttermærkefagplaner, lektionsbeskrivelser, øvelsesark, videoer mm. som du/I finder under materiale.

Kontakt gerne ryttermaerker@rideforbund.dk eller ring til os på 43 26 28 28, hvis du/I har flere spørgsmål vedrørende ryttermærkerne eller ønsker at få hjælp til at komme igang.