Hvad leder du efter?

Ryttermærker

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og uddannelsen bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse.De overordnede mål for ryttermærkeuddannelsen er:

at rytteren kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt
at rytteren selvstændigt og forsvarligt kan forestå hestens røgt og pleje
at rytteren får en kontinuerlig uddannelse på et fagligt korrekt grundlag.

Kontakt vedr. spørgsmål e-mail: ryttermaerker@rideforbund.dk

I videoen kan du se den spørgetime, vi afholdte om de nye ryttermærker og den modulopbyggede undervisning (alle deltagere er på forhånd blevet informeret om, at mødet blev optaget på video):