Hvad leder du efter?

Ryttermærker

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse for alle ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og uddannelsen bør være en naturlig del af alle rytteres uddannelse. Nedenstående tabel viser de temaer, der gennemgås i ryttermærkerne på de forskellige niveauer:



Om ryttermærkerne
En af Dansk Ride Forbunds fem værdier er ”sikkerhed først”. Sikkerheden skal derfor altid have førsteprioritet i klubber med elevskoler under Dansk Ride Forbund, hvor man som elev får sin grundlæggende introduktion til ridesporten. I den forbindelse spiller ryttermærkerne en central rolle, da de medvirker til at give eleverne den nødvendige teoretiske og praktiske ballast.

Det overordnede formål med ryttermærkerne er således at sikre, at alle elever i elevskoler under Dansk Ride Forbund erhverver sig den nødvendige teoretiske viden og praktiske erfaring, der gør dem i stand til:

  • at omgå heste og dyrke ridesport på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
  • at omgå, tage vare på og ride heste i henhold til Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport.
  • selvstændigt at omgå, tage vare på samt ride heste under hensyn til hesten naturlige behov.

Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau. De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Ryttermærkerne tages i kontinuerlig rækkefølge, og hvert enkelt ryttermærke afsluttes med den tilhørende ryttermærkeprøve, der tages online efter indstilling fra underviseren. I den forbindelse opfordres alle elever til at oprette en gratis Go!-profil på www.rideforbund.dk, da de gennemførte ryttermærker registreres på elevens Go!-profil. Udover det digitale ryttermærke (badge), modtager eleven desuden en fysisk ryttermærkenål. Alle ryttermærker er gratis, og elever, der har taget og bestået en ryttermærkeprøve, får tilmed 50% rabat på deres D-licens, hvis de køber licensen inden for max et år efter, at prøven er taget.


Opgradering pr. 1. januar 2021
Ryttermærkerne har eksisteret i lang tid, og mange kender til de tidligere ryttermærker (Ryttermærke 1-5), hvor klubmedlemmer kunne tage et ryttermærke i form af en teoretisk og en praktisk prøve bedømt af en ryttermærkedommer. I denne sammenhæng bestod den tidligere ryttermærkeundervisning op til ryttermærkeprøven af en række separate, og ofte teoretiske, undervisningstimer. For at imødekomme, at uddannelse af ryttere er noget, der sker kontinuerligt, ønsker Dansk Ride Forbund, at ryttermærkeundervisningen skal foregå over en længere periode, samt være mere praksisbaseret, så eleverne får knyttet teori til både hestehold og ridning i praksis. Således har ryttermærkerne fra 2021 fået en opgradering, så fagstoffet matcher elevernes evner og aldersniveau. Fra 2021 kan elevskolerne inkorporere ryttermærkeundervisning i elevskolen, hvor ryttermærkeundervisningen kan strække sig over en længere periode. Eleverne vil således kunne opnå et højere læringsniveau omkring fagstoffet, da de får tid til at udøve teori i praksis, samt større mulighed for gentagelse og repetition. Derudover giver ryttermærkerne elever såvel som elevskoleunderviser en tråd at følge i undervisningen og sikrer, at eleven får en fyldestgørende uddannelse.

Dansk Ride Forbund har i denne sammenhæng udarbejdet eksempler på lektionsbeskrivelser til de nu tre ryttermærker, som elevskolerne kan bruge som en inspiration til, hvordan ryttermærkeundervisningen kan organiseres i elevskolen. Efter endt undervisningsforløb kan underviseren indstille eleverne til at tage den tilhørende ryttermærkeprøve, hvorved de kan erhverve sig et ryttermærke som en anerkendelse af deres færdigheder, viden om samt forståelse for hesten.


Her finder du al information om Dansk Ride Forbunds ryttermærker i elevskolerne samlet i ét dokument (pdf). 


Interesseret i ryttermærkerne? 
Flere klubber har allerede afholdt ryttermærkeundervisning samt ryttermærkeprøver og er derfor parate til at gå i gang med det at tilbyde de opdaterede ryttermærker på egen hånd, mens andre klubber måske har brug for mere støtte og rådgivning i forbindelse implementeringen af ryttermærkerne i elevskolen. Uanset hvad jeres udgangspunkt er, kommer DRF’s konsulenter meget gerne på besøg hos jer i klubben, hvor vi vil være behjælpelige med hele processen vedrørende implementeringen af ryttermærkerne i elevskolen – alt fra tanke til implementering i praksis.

Hvis du/I kunne tænke jer at tilbyde ryttermærker i klubbens elevskole, er I meget velkomne til at anvende både de nye ryttermærkefagplaner og lektionsbeskrivelser, som I finder under hhv. Ryttermærke 1, Ryttermærke 2 og Ryttermærke 3. Kontakt gerne ryttermaerker@rideforbund.dk, hvis du/I har flere spørgsmål vedrørende ryttermærkerne.