Hvad leder du efter?

Nyheder

Nu kan der ansøges om midler fra #aktivesammeniridesporten-puljen

Dansk Ride Forbund og Trolle Company er igen i år gået sammen om at arrangere en fælles aktivitetsdag i ridesporten – denne gang den 13. maj. I år skal vi være #aktivesammeniridesporten, mens vi samler penge ind til de klubber, som fortsat mærker konsekvenserne af corona-pandemien i form af medlemstilbagegang. Puljen er åben for ansøgninger fra i dag og frem t.o.m. den 6. juni, og alle DRF-klubber har mulighed for at søge støtte. Læs mere om, hvad der kan søges midler til, og hvordan processen kommer til at forløbe, herunder.


New column

Dét kan I søge støtte til
Midlerne kan i år søges til aktiviteter/investeringer/tiltag, som har til formål at rekruttere nye medlemmer og/eller genaktivere nogle af dem, I har mistet under corona-pandemien. #aktivesammen-kampagnen er nemlig en del af DRF’s øgede fokus på rekruttering og genrekruttering til ridesporten generelt i kølvandet på corona. Der kan igen i år søges om beløb mellem 5.000-30.000 kr. pr. klub, og der er åbent for ansøgninger i perioden 6. maj til 6. juni.

Fordeling af de indsamlede midler
Pengene fra initiativet går ubeskåret til klubberne. Til forskel fra sidste år bliver midlerne ikke nødvendigvis fordelt ligeligt blandt alle 12 distrikter. Vi vil nemlig gerne sikre os, at pengene ender der, hvor de gør mest gavn, og da der kan være store forskelle på, hvordan klubber i forskellige dele af landet er blevet påvirket af pandemien, indgår alle ansøgninger altså i én stor pulje. Efter den 6. juni vil DRF’s administration – med sparring fra de respektive distrikter – vurdere jeres ansøgninger, og vi forventer at kunne udbetale støttemidlerne til de udvalgte klubber den 7. juli.

Sådan kommer jeres klub i betragtning
For at komme i betragtning til at modtage støtte fra puljen, skal klubben være medlem af DRF. Derudover skal I skrive en motiveret ansøgning, der tydeligt redegør for, hvor mange penge I søger, hvad pengene skal bruges til, og hvilken indvirkning støttebeløbet forventes at få på rekrutteringen/aktiveringen af nye eller tidligere medlemmer. Når I har færdiggjort jeres motiverede ansøgning, skal den senest den 6. juni sendes pr. mail til kommunikation@rideforbund.dk.

Krav til brug af tildelt støtte
Støtten kan udelukkende benyttes til det ansøgte formål. Klubben er forpligtet til, senest 4 måneder efter bevillingen er modtaget fra DRF, at have forbrugt pengene til det ansøgte formål. DRF’s administration vil i løbet af efteråret kontakte de klubber, der har modtaget støtte. Dels for at sikre, at pengene er gået til det ansøgte formål, men mest af alt for at få input til at skrive og dele de gode historier fra klubberne med resten af ridesporten.

Ansøgningsprocessen
Følgende datoer er gældende:

 • 6. maj: der åbnes for ansøgninger til puljen
 • 6. juni: deadline for ansøgninger til puljen
 • 23. juni: DRF sender mails med svar på alle ansøgninger
 • 25. juni: DRF offentliggør nyhed på rideforbund.dk med liste over alle støttemodtagere
 • 7. juli: Støttebeløbet udbetales til de udvalgte klubber


Tjekliste til ansøgning:

 • Klubben er medlem af DRF
 • Der ansøges om støtte til aktiviteter/investeringer/tiltag, som har til formål at rekruttere nye medlemmer og/eller genaktivere nogle af dem, klubben har mistet under corona-pandemien
 • Ansøgningen indeholder en tydelig redegørelse for følgende:
  • Hvilket beløb, der søges om
  • Hvad pengene skal bruges til
  • Hvordan aktiviteten/investeringen/tiltaget bidrager til at rekruttere nye medlemmer og/eller genaktivere nogle af dem, klubben har mistet under corona-pandemien
  • Oplysninger på klubbens kontaktperson (mail og telefonnummer)
  • Kontooplysninger til udbetaling af støtte, såfremt jeres klub bliver valgt

 

Her kan I læse portrætter af nogle af de klubber, der modtog støtte i 2020.