Hvad leder du efter?

Nyheder

Nye holdledere i voltigering fra 2023

Ved årsskiftet har holdlederen i voltigering, Dorthe Ballegård efter 4 år på posten, valgt at give stafetten som holdleder videre til nye kræfter. At der skal ansættes nye kræfter på posten, gav anledning til at overveje, om også selve posten som holdleder skulle nytænkes.


I og med at rollen som holdleder i voltigering er en frivillig ansættelse, men samtidig en rolle som har det overordnede ansvar for en elitevoltigerig med relativt højt internationalt niveau, ønsker DRF at give de bedst mulige ressourcer til en sådan rolle. Derfor ansættes der pr. 1. januar 2023 to holdledere i voltigering, som i fællesskab skal stå i spidsen for Dansk elite-voltigering, i tæt samarbejde med DRF. De to personer deler altså ansvaret for udtagelse af voltigører, deltagelse ved CVI-stævner og mesterskaber samt afvikling af aktiviteter for Talent- og Bruttotruppen i løbet af året.

De to nye holdledere, der sammen skal løfte opgaven er Maria Hess og Maria Frimark.

Begge har i flere år været aktive i voltigeringssporten på internationalt niveau som træner og longefører, og har de seneste år været i bruttotruppen med deres udøvere hver især. Nu har de valgt at bidrage til voltigering ved at indtræde i sporten som holdledere.

Vi glæder os meget til samarbejdet med måde Maria Hess og Maria Frimark, og vil samtidig, endnu engang, takke Dorthe Ballegaard for hendes kæmpe indsats og engagement igennem de sidste 4 år.

Selvom de to holdledere først endeligt tiltræder stillingen den 1. januar 2023, har de allerede nu, i samarbejde med DRF, fastlagt datoer for de to udtagelsesstævner, som voltigørerne der gerne vil udtages til internationale mesterskaber, skal deltage i for at komme i betragtning.

De to udtagelsesstævner er:

  • CVI-stævne i Peer, Belgien den 21. – 23. april 2023
  • Nationalt endags-stævne i VKT den 10. juni 2023