Hvad leder du efter?

Bestyrelsens medlemmer

Her kan du se en oversigt over bestyrelsen i Dansk Ride Forbund.


Formand 
Ulf Helgstrand

Næstformand 
Jakob Ravnsbo

Øvrige medlemmer 
Jørgen Mertz 
Ditte Bach Sørensen
Tina Callesen

Thomas Vogt Hansen

Ulla Tørnæs

Suppleanter
1. suppleant: Jakob Schou
2. suppleant: Lis Mølholm Juul